Interview met Marcel Buurman

13 juli 2023

Interview

Marcel Buurman - Move Beyond
Marcel Buurman - Move Beyond
Marcel Buurman - Move Beyond

12 jaar succes bij Move Beyond

Marcel Buurman heeft een mijlpaal bereikt in zijn carrière bij Move Beyond en wij willen hem van harte feliciteren! De afgelopen 12 jaar zijn voor Marcel een ongelooflijke reis geweest, gevuld met waardevolle ervaringen en onvergetelijke herinneringen. We hadden het genoegen om met Marcel bij te praten en terug te kijken op zijn tijd bij Move Beyond, zijn motivatie om te blijven en enkele van zijn meest opmerkelijke prestaties.

Toen Marcel twaalf jaar geleden begon bij Move Beyond, voelde hij zich direct vereerd om deel uit te maken van deze exclusieve groep professionele consultants. De wetenschap dat zijn collega's minstens 14 jaar ervaring hadden, bevestigde dat senioriteit en kwaliteit hoog in het vaandel stonden binnen de organisatie. Terugkijkend op zijn tijd bij Move Beyond, kan Marcel vol trots zeggen dat zijn verwachtingen ruimschoots zijn overtroffen. Hij heeft niet alleen ongelooflijke professionele groei doorgemaakt, maar heeft ook mogen samenwerken met buitengewoon getalenteerde collega's. Het stimulerende en ondersteunende werkklimaat bij Move Beyond heeft Marcel constant uitgedaagd en in staat gesteld om te blijven groeien. Hij is bovendien dankbaar voor de kansen om waardevolle bijdragen te leveren aan zowel de organisatie als aan klanten. Het gevoel van voldoening dat voortkomt uit het zien van positieve resultaten en het helpen van bedrijven om hun doelen te bereiken, is voor Marcel van onschatbare waarde.

Wijze lessen geleerd

Wat heeft Marcel al die jaren gemotiveerd om bij Move Beyond te blijven? Een van de onderscheidende aspecten van Move Beyond, in tegenstelling tot grote organisaties, is de compacte structuur zonder strikte scheiding tussen sales en uitvoering. Marcel waardeert de vrijheid die hij krijgt om werk op diverse gebieden uit te voeren en zijn expertise te verbreden. Deze unieke kenmerken hebben hem enorm gemotiveerd om trouw te blijven aan Move Beyond. Daarnaast drijft het gezamenlijke streven om Move Beyond als project en change management bedrijfmeer bekendheid te geven Marcel. Zowel intern als in samenwerking met opdrachtgevers werkt het team hard om hun stempel op de dynamische wereld te drukken. Marcel is trots op de prestaties die ze tot nu toe hebben bereikt en kijkt vol enthousiasme uit naar het behalen van nog meer successen samen met zijn gewaardeerde collega's.

Gefeliciteerd met je 12-jarig jubileum bij Move Beyond! Wat waren je eerste gedachten toen je hier begon en hoe kijk je er nu op terug?

Toen ik twaalf jaar geleden bij Move Beyond begon, was mijn eerste gedachte dat ik me aansloot bij een exclusieve groep van professionele consultants. Ik was me bewust van het feit dat je als consultant minimaal 14 jaar ervaring moest hebben om bij Move Beyond te kunnen werken. Deze wetenschap gaf me het gevoel dat ik deel uit ging maken van een organisatie die senioriteit en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Nu ik terugkijk op mijn tijd bij Move Beyond, kan ik vol trots zeggen dat mijn verwachtingen zijn overtroffen. Niet alleen heb ik een ongelofelijke groei doorgemaakt als professional, maar heb ik ook de kans gehad om samen te werken met uitzonderlijk getalenteerde collega’s aan geweldige projecten en programma’s. Het stimulerende en ondersteunende werkklimaat heeft me in staat gesteld om mezelf voortdurend uit te dagen en me te ontwikkelen. Bovendien ben ik dankbaar voor de mogelijkheden die ik heb gehad om waardevolle bijdragen te leveren aan de organisatie en aan onze opdrachtgevers. Het gevoel van voldoening dat voortkomt uit het zien van positieve resultaten en het helpen van bedrijven en organisaties om hun doelen te realiseren, is onbetaalbaar. Kortom, mijn ervaring bij Move Beyond is niets minder dan geweldig geweest en is het nog steeds. Ik ben er trots op deel uit te maken van een team dat zich inzet voor uitmuntendheid en ik kijk met opwinding en enthousiasme uit naar wat de toekomst nog meer in petto heeft.

Wat heeft je gedurende al die jaren gemotiveerd om bij Move Beyond te blijven?

Wat mij echt heeft gemotiveerd om bij Move Beyond te blijven, is het unieke aspect van onze organisatie. In tegenstelling tot andere consultancybedrijven, waar vaak een strikte scheiding is tussen sales en uitvoering, hebben we bij Move Beyond een kleine en compacte structuur. Dit betekent dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verantwoordelijkheid voor sales en delivery, maar vooral wordt ingespeeld op de samenwerking tussen deze onderdelen. Hierdoor krijgen we de vrijheid om "beyond the boundaries" te gaan en ons werk op een breder terrein uit te voeren. Dit is echt een onderscheidende factor van Move Beyond en heeft me enorm gemotiveerd om hier te blijven. Daarnaast is het streven om Move Beyond meer bekendheid te geven als consultancybedrijf een belangrijke motivator voor mij. We doen dit niet alleen, maar werken samen als een team, zowel intern als met onze opdrachtgevers. Het is geweldig om deel uit te maken van deze groei en ontwikkeling, waarbij we gezamenlijk onze stempel kunnen drukken op de project en changemanagement Al met al heeft de mogelijkheid om "beyond the boundaries" te werken en het streven naar groei en impact bijgedragen aan mijn motivatie om bij Move Beyond te blijven. Ik ben trots op wat we hebben bereikt en ik kijk ernaar uit om samen met mijn collega's en opdrachtgevers nog meer successen te behalen.

Welke veranderingen en groei heb je gezien binnen het bedrijf gedurende je tijd hier?

Gedurende mijn tijd hier heb ik verschillende veranderingen en groei binnen het bedrijf waargenomen. Toen ik in dienst kwam, bestond het bedrijf uit slechts 11 mensen. Nu, na al die jaren, is het gegroeid naar een omvang van zo’n 90 medewerkers. Deze groei in personeelsbestand is indrukwekkend. Naast de groei in omvang van het team, heb ik ook de groei in omzet en het aantal opdrachtgevers toe zien nemen. Het bedrijf heeft succesvol stappen gezet om zijn marktaandeel uit te breiden en een breder scala aan opdrachtgevers aan te trekken. Dit getuigt van de groeiende reputatie en geloofwaardigheid van Move Beyond in de consultancybranche. Belangrijker nog, naast de kwantitatieve groei, heb ik ook een aanzienlijke groei in kwaliteit opgemerkt. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in het aantrekken van talentvolle professionals en heeft een sterke focus op het leveren van hoogwaardige diensten aan opdrachtgevers. Dit heeft geleid tot een verbetering van de algehele expertise en reputatie van Move Beyond. Daarnaast heb ik ook gezien hoe het bedrijf is uitgebreid naar twee vestigingen, t.w. Oosterhout en Hilversum. Deze uitbreiding toont de ambitie en het vermogen van het bedrijf om zijn geografische reikwijdte te vergroten en opdrachtgevers op meerdere locaties van dienst te zijn. Al met al is het geweldig om getuige te kunnen zijn van de positieve veranderingen en groei binnen Move Beyond. Het toont aan dat het bedrijf voortdurend evolueert en zich aanpast aan de eisen van de markt, en ik ben trots om hier deel van uit te maken.

Kun je ons vertellen over een van je meest gedenkwaardige projecten of prestaties bij Move Beyond?

Een van mijn meest gedenkwaardige projecten bij Move Beyond was het werk dat ik heb gedaan voor De Wit Schijndel. Ik werd ingezet als programmanager en het was een project waar ik met veel voldoening aan heb gewerkt. Na slechts drie dagen kreeg ik zelfs een kaart toegestuurd naar het hoofdkantoor van Move Beyond om hun blijdschap over mijn komst te uiten. Dit toonde aan hoezeer de organisatie waarde hechtte aan mijn bijdrage aan dit specifieke project. Echter, als ik naar mijn meest gedenkwaardige prestatie binnen Move Beyond kijk, steekt het concept van schaduwmanagement er met kop en schouders bovenuit. Het is een uniek aspect dat ons onderscheidt van andere consultancyorganisaties. We hebben een systeem van schaduwmanagement opgezet dat bijdraagt aan de kwaliteit van onze interne organisatie en indirect ook aan de kwaliteit van onze opdrachten voor klanten. Dit heeft een grote impact gehad en ik ben er trots op dat ik hieraan heb mogen bijdragen. Dus zowel het werken voor De Wit Schijndel als mijn betrokkenheid bij het schaduwmanagement zijn prestaties die ik als bijzonder gedenkwaardig beschouw binnen mijn tijd bij Move Beyond. Ze hebben me niet alleen professionele voldoening gegeven, maar hebben ook laten zien hoe we als organisatie continu streven naar excellentie en het leveren van hoogwaardige diensten aan onze opdrachtgevers.

Welke rol hebben je collega's gespeeld in je succes en hoe heeft de teamdynamiek bijgedragen aan je professionele ontwikkeling?

De rol van mijn collega's is van onschatbare waarde geweest voor mijn succes en professionele ontwikkeling bij Move Beyond. Samen met de directie, de business development managers en ondersteunende teams zoals Linda en Danielle Takx hebben zij een cruciale rol gespeeld in mijn ontwikkeling. Ze hebben me gesteund, aangemoedigd en waardevolle kennis en ervaring met mij gedeeld. De teamdynamiek binnen Move Beyond heeft een positieve impact gehad op mijn professionele ontwikkeling. De samenwerking met mijn collega's heeft me de mogelijkheid geboden om van hun expertise te leren en mijn eigen vaardigheden verder te ontwikkelen. We delen ideeën, geven feedback en werken samen aan projecten, wat heeft bijgedragen aan mijn groei als professional. Bovendien heeft de ondersteuning en betrokkenheid van mijn collega's ervoor gezorgd dat ik me altijd gesteund voelde in mijn werk. Het recruitmentapparaat van Move Beyond heeft ook bijgedragen aan het aantrekken van getalenteerde professionals die waardevol zijn voor de groei en het succes van ons bedrijf. Kortom, de teamdynamiek en betrokkenheid van mijn collega's hebben een essentiële rol gespeeld in mijn succes en professionele ontwikkeling. Ik ben dankbaar voor hun samenwerking en ondersteuning en kijk ernaar uit om nog meer te bereiken met dit geweldige team.

Wat zijn enkele van de belangrijkste lessen die je hebt geleerd tijdens je tijd bij Move Beyond?

Een van de belangrijkste lessen die ik heb geleerd tijdens mijn tijd bij Move Beyond is het belang van een hechte en ondersteunende teamdynamiek. In een compacte organisatie als de onze kunnen we echt op elkaar rekenen en op een open en onbelemmerde manier met elkaar omgaan. Een term die ik hiervoor heb bedacht is 'complementair zijn aan elkaar'. We versterken elkaar waar mogelijk en bouwen voort op elkaars kennis en ervaring. Dit is voor mij absoluut de belangrijkste les die ik heb geleerd gedurende mijn tijd bij Move Beyond. Daarnaast heb ik ook geleerd om flexibel en aanpasbaar te zijn in een snel veranderende omgeving. De consultancybranche vereist dat we ons voortdurend aanpassen aan de behoeften van onze klanten en de eisen van de markt. Ik heb geleerd om snel te schakelen, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en mezelf continu uit te dagen. Een andere waardevolle les die ik heb geleerd, is het belang van het opbouwen van sterke relaties, zowel met collega's als met klanten. Het investeren in goede communicatie, vertrouwen en samenwerking heeft een enorme invloed op het succes van onze projecten en op ons vermogen om waarde toe te voegen aan de organisaties waarmee we werken. Tot slot heeft Move Beyond mij geleerd om altijd te streven naar kwaliteit en excellence in alles wat we doen. Het leveren van hoogwaardige diensten en het streven naar de beste resultaten voor onze klanten is een kernwaarde binnen ons bedrijf, en ik ben dankbaar dat ik heb geleerd om nooit genoegen te nemen met minder dan het beste. Kortom, de belangrijkste lessen die ik heb geleerd tijdens mijn tijd bij Move Beyond zijn de kracht van een complementair team, flexibiliteit en aanpassingsvermogen, het opbouwen van sterke relaties en het streven naar kwaliteit en excellence. Deze lessen hebben me gevormd als professional en zullen altijd een waardevol kompas zijn in mijn carrière.

Hoe heb je jezelf voortdurend uitgedaagd en gestimuleerd om te groeien in je functie?

Move Beyond heeft mij altijd gestimuleerd om mezelf voortdurend uit te dagen en te blijven groeien in mijn functie. Een belangrijke les die ik heb geleerd, is het vermogen om mezelf kwetsbaar op te stellen. Dit is iets wat ik van jongs af aan heb meegekregen. Het betekent dat ik open durf te zijn over wat ik niet begrijp of waar ik moeite mee heb. Vooral in de eerste dagen of weken bij een nieuwe opdrachtgever is het de perfecte tijd om vragen te stellen, zelfs als ze misschien als 'gek' worden beschouwd. Dit creëert een omgeving waarin ik kan leren en groeien. Het is echter ook van groot belang om te beseffen dat na verloop van tijd bepaalde vragen niet meer gesteld hoeven te worden. Na drie maanden, zes maanden of zelfs drie jaar bij een opdrachtgever moet je niet meer vragen: "Wat verkopen wij hier eigenlijk?" Dit begrijpt iedereen en het is belangrijk om te blijven evolueren. Het is essentieel om de stip op de horizon in het oog te houden en ernaartoe te werken. Het uitvoeren van een project is geen solo-activiteit, maar een teaminspanning. Daarom is het ook van belang om te begrijpen wat de aanleiding is van een project en waarom we het doen. Als we dit project niet zouden uitvoeren, wat zou dan het gevolg zijn? Het is van essentieel belang om deze verandering in overweging te nemen en van daaruit het project te sturen. Het is een voortdurende inspanning om de veranderende behoeften en doelen van onze opdrachtgevers te begrijpen en daar effectief op te reageren. Kortom, ik heb mezelf voortdurend uitgedaagd en gestimuleerd door mezelf kwetsbaar op te stellen, door vragen te blijven stellen en door altijd gericht te blijven op de doelstellingen van het project. Het is een dynamisch proces dat teamwork, voortdurende groei en de juiste focus vereist om succesvol te zijn in mijn functie bij Move Beyond.

Hoe heb je jezelf kunnen aanpassen aan veranderingen in de branche en wat heeft je geholpen om succesvol te blijven?

Er is niets permanent, behalve verandering. Een belangrijke vaardigheid in ons vakgebied is het vermogen om jezelf als een kameleon aan te kunnen passen. Daarmee is het essentieel om succesvol te blijven in een branche of omgeving die voortdurend verandert. Elke organisatie is uniek en heeft zijn eigen dynamiek. Als consultant moet je in staat zijn om mee te kleuren met de organisatie waar je op dat moment werkt. Dit betekent dat je je aanpast aan de cultuur, werkwijzen en specifieke behoeften van die organisatie. Flexibiliteit, openheid en snel leren zijn hierbij van groot belang. Het is ook essentieel om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de branche en je expertise aan te passen aan de veranderende behoeften van klanten. Luisteren naar de stem van de klant en proactief meedenken over oplossingen zijn eveneens cruciaal. Door een diepgaand begrip van de branche en de specifieke behoeften van organisaties kun je waarde toevoegen en succesvol blijven, zelfs te midden van veranderingen. Kortom, het vermogen om jezelf aan te passen en mee te kleuren met de organisaties waarvoor je werkt, is cruciaal in ons vakgebied. Met flexibiliteit, leergierigheid en proactief denken kun je waardevolle bijdragen leveren aan elke organisatie waarin je actief bent als consultant.

Wat zijn je toekomstplannen en doelen binnen Move Beyond? Hoe hoop je verder bij te dragen aan het succes van het bedrijf?

Onze ambitie, en daarmee de bijdrage die ik daaraan kan leveren, is om Move Beyond stevig op de kaart te zetten. Wanneer iemand een strategische uitdaging, projectleider, projectmanager, programma-manager, interim-manager of directeur nodig heeft, zou ik willen dat er direct aan Move Beyond zal worden gedacht. Dit is een stip aan de horizon waar we als team naartoe moeten werken. Hoe hoop ik daar persoonlijk aan bij te dragen? Ik geloof sterk in het belang van teamwerk, van begin tot eind van een opdracht. Ik wil actief betrokken zijn bij elke fase, van de initiële leiding tot aan de uiteindelijke evaluatie van het project of programma. Daarbij blijf ik continu leren en mezelf ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat succesvolle bijdragen aan het bedrijf voortkomen uit een combinatie van expertise en de kracht van het team. Samen streven we naar uitmuntendheid en blijven we ons aanpassen aan de veranderende behoeften van onze opdrachtgevers en de branche. Dus ja, mijn toekomstplannen en doelen zijn verweven met de toekomstplannen en doelen van Move Beyond. Samen werken we eraan om onze organisatie te positioneren als een referentiepunt in ons vakgebied en om succes te behalen in elk project dat we aangaan.

Wat maakt jou uniek als project & changemanager bij Move Beyond?

Wat mij uniek maakt als project en changemanager bij Move Beyond is mijn authenticiteit. Ik ben oprecht en eerlijk in mijn communicatie. Ik heb een directe en transparante benadering, en dat heeft zowel voordelen als nadelen. Ook in mijn relaties met anderen ben ik open en eerlijk. Als ik iemand aardig vind, zal ik dat laten blijken. Maar als ik iemand minder aardig vind, zal ik dat ook niet verbergen. Ik geloof in "what you see is what you get". Mijn directe en authentieke aanpak stelt me in staat om heldere communicatie te waarborgen en constructieve veranderingen door te voeren. Het stelt me ook in staat om een sfeer van vertrouwen en openheid te creëren, waarin teamleden zich vrij voelen om hun ideeën en zorgen te delen.

Wat is het meest waardevolle compliment dat je hebt ontvangen tijdens je tijd bij Move Beyond?

Het meest waardevolle compliment dat ik heb ontvangen tijdens mijn tijd bij Move Beyond was toen een aantal collega's aanwezig was op mijn bruiloft. Het feit dat ze de moeite namen om ook buiten het werk om betrokken te zijn en hun waardering te tonen, vond ik ontzettend bijzonder. Het laat zien dat er niet alleen binnen de professionele setting aan elkaar wordt gedacht, maar ook op persoonlijk vlak. Ik waardeerde dit gebaar enorm, en het bevestigde het gevoel dat we bij Move Beyond een hechte en ondersteunende gemeenschap vormen.

Welk advies zou je willen meegeven aan de nieuwe lichting bij Move Beyond?

Mijn advies zou zijn om je kwetsbaar op te stellen en vragen te durven stellen. Werk samen en denk niet dat je alles alleen kunt weten. We worden geselecteerd omdat we eigenwijs zijn, maar binnen projectmanagement en verandermanagement is het belangrijk om je te onderscheiden. Neem de organisatie en de opdrachtgever mee in de verandering die we samen doormaken, dat is essentieel. We kunnen dit alleen bereiken door samen te werken, en het is belangrijk om continu te communiceren waarom we dit project of programma uitvoeren en welke verandering we willen bewerkstelligen bij onze opdrachtgevers. Als dit niet of onvoldoende duidelijk is, zal het gedoemd zijn om te mislukken. Pas wanneer het doel en de waarde van het project of programma helder is, zullen mensen gemotiveerd zijn om deel te nemen en hun bijdrage te willen leveren aan het succes ervan. Dit geldt voor iedereen binnen de Move Beyond-organisatie, van business development tot service delivery management, en natuurlijk voor programma- en interim-management.

Ook werken bij Move Beyond?

Bij Move Beyond is er oog voor wie jij bent en hoe je jezelf verder kan ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk. Wil je meer weten? Bel, app of mail Esther Scharloo.

+31 (0)6 42 09 77 48 | recruitment@movebeyond.nl
12 jaar succes bij Move Beyond

Marcel Buurman heeft een mijlpaal bereikt in zijn carrière bij Move Beyond en wij willen hem van harte feliciteren! De afgelopen 12 jaar zijn voor Marcel een ongelooflijke reis geweest, gevuld met waardevolle ervaringen en onvergetelijke herinneringen. We hadden het genoegen om met Marcel bij te praten en terug te kijken op zijn tijd bij Move Beyond, zijn motivatie om te blijven en enkele van zijn meest opmerkelijke prestaties.

Toen Marcel twaalf jaar geleden begon bij Move Beyond, voelde hij zich direct vereerd om deel uit te maken van deze exclusieve groep professionele consultants. De wetenschap dat zijn collega's minstens 14 jaar ervaring hadden, bevestigde dat senioriteit en kwaliteit hoog in het vaandel stonden binnen de organisatie. Terugkijkend op zijn tijd bij Move Beyond, kan Marcel vol trots zeggen dat zijn verwachtingen ruimschoots zijn overtroffen. Hij heeft niet alleen ongelooflijke professionele groei doorgemaakt, maar heeft ook mogen samenwerken met buitengewoon getalenteerde collega's. Het stimulerende en ondersteunende werkklimaat bij Move Beyond heeft Marcel constant uitgedaagd en in staat gesteld om te blijven groeien. Hij is bovendien dankbaar voor de kansen om waardevolle bijdragen te leveren aan zowel de organisatie als aan klanten. Het gevoel van voldoening dat voortkomt uit het zien van positieve resultaten en het helpen van bedrijven om hun doelen te bereiken, is voor Marcel van onschatbare waarde.

Wijze lessen geleerd

Wat heeft Marcel al die jaren gemotiveerd om bij Move Beyond te blijven? Een van de onderscheidende aspecten van Move Beyond, in tegenstelling tot grote organisaties, is de compacte structuur zonder strikte scheiding tussen sales en uitvoering. Marcel waardeert de vrijheid die hij krijgt om werk op diverse gebieden uit te voeren en zijn expertise te verbreden. Deze unieke kenmerken hebben hem enorm gemotiveerd om trouw te blijven aan Move Beyond. Daarnaast drijft het gezamenlijke streven om Move Beyond als project en change management bedrijfmeer bekendheid te geven Marcel. Zowel intern als in samenwerking met opdrachtgevers werkt het team hard om hun stempel op de dynamische wereld te drukken. Marcel is trots op de prestaties die ze tot nu toe hebben bereikt en kijkt vol enthousiasme uit naar het behalen van nog meer successen samen met zijn gewaardeerde collega's.

Gefeliciteerd met je 12-jarig jubileum bij Move Beyond! Wat waren je eerste gedachten toen je hier begon en hoe kijk je er nu op terug?

Toen ik twaalf jaar geleden bij Move Beyond begon, was mijn eerste gedachte dat ik me aansloot bij een exclusieve groep van professionele consultants. Ik was me bewust van het feit dat je als consultant minimaal 14 jaar ervaring moest hebben om bij Move Beyond te kunnen werken. Deze wetenschap gaf me het gevoel dat ik deel uit ging maken van een organisatie die senioriteit en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Nu ik terugkijk op mijn tijd bij Move Beyond, kan ik vol trots zeggen dat mijn verwachtingen zijn overtroffen. Niet alleen heb ik een ongelofelijke groei doorgemaakt als professional, maar heb ik ook de kans gehad om samen te werken met uitzonderlijk getalenteerde collega’s aan geweldige projecten en programma’s. Het stimulerende en ondersteunende werkklimaat heeft me in staat gesteld om mezelf voortdurend uit te dagen en me te ontwikkelen. Bovendien ben ik dankbaar voor de mogelijkheden die ik heb gehad om waardevolle bijdragen te leveren aan de organisatie en aan onze opdrachtgevers. Het gevoel van voldoening dat voortkomt uit het zien van positieve resultaten en het helpen van bedrijven en organisaties om hun doelen te realiseren, is onbetaalbaar. Kortom, mijn ervaring bij Move Beyond is niets minder dan geweldig geweest en is het nog steeds. Ik ben er trots op deel uit te maken van een team dat zich inzet voor uitmuntendheid en ik kijk met opwinding en enthousiasme uit naar wat de toekomst nog meer in petto heeft.

Wat heeft je gedurende al die jaren gemotiveerd om bij Move Beyond te blijven?

Wat mij echt heeft gemotiveerd om bij Move Beyond te blijven, is het unieke aspect van onze organisatie. In tegenstelling tot andere consultancybedrijven, waar vaak een strikte scheiding is tussen sales en uitvoering, hebben we bij Move Beyond een kleine en compacte structuur. Dit betekent dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verantwoordelijkheid voor sales en delivery, maar vooral wordt ingespeeld op de samenwerking tussen deze onderdelen. Hierdoor krijgen we de vrijheid om "beyond the boundaries" te gaan en ons werk op een breder terrein uit te voeren. Dit is echt een onderscheidende factor van Move Beyond en heeft me enorm gemotiveerd om hier te blijven. Daarnaast is het streven om Move Beyond meer bekendheid te geven als consultancybedrijf een belangrijke motivator voor mij. We doen dit niet alleen, maar werken samen als een team, zowel intern als met onze opdrachtgevers. Het is geweldig om deel uit te maken van deze groei en ontwikkeling, waarbij we gezamenlijk onze stempel kunnen drukken op de project en changemanagement Al met al heeft de mogelijkheid om "beyond the boundaries" te werken en het streven naar groei en impact bijgedragen aan mijn motivatie om bij Move Beyond te blijven. Ik ben trots op wat we hebben bereikt en ik kijk ernaar uit om samen met mijn collega's en opdrachtgevers nog meer successen te behalen.

Welke veranderingen en groei heb je gezien binnen het bedrijf gedurende je tijd hier?

Gedurende mijn tijd hier heb ik verschillende veranderingen en groei binnen het bedrijf waargenomen. Toen ik in dienst kwam, bestond het bedrijf uit slechts 11 mensen. Nu, na al die jaren, is het gegroeid naar een omvang van zo’n 90 medewerkers. Deze groei in personeelsbestand is indrukwekkend. Naast de groei in omvang van het team, heb ik ook de groei in omzet en het aantal opdrachtgevers toe zien nemen. Het bedrijf heeft succesvol stappen gezet om zijn marktaandeel uit te breiden en een breder scala aan opdrachtgevers aan te trekken. Dit getuigt van de groeiende reputatie en geloofwaardigheid van Move Beyond in de consultancybranche. Belangrijker nog, naast de kwantitatieve groei, heb ik ook een aanzienlijke groei in kwaliteit opgemerkt. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in het aantrekken van talentvolle professionals en heeft een sterke focus op het leveren van hoogwaardige diensten aan opdrachtgevers. Dit heeft geleid tot een verbetering van de algehele expertise en reputatie van Move Beyond. Daarnaast heb ik ook gezien hoe het bedrijf is uitgebreid naar twee vestigingen, t.w. Oosterhout en Hilversum. Deze uitbreiding toont de ambitie en het vermogen van het bedrijf om zijn geografische reikwijdte te vergroten en opdrachtgevers op meerdere locaties van dienst te zijn. Al met al is het geweldig om getuige te kunnen zijn van de positieve veranderingen en groei binnen Move Beyond. Het toont aan dat het bedrijf voortdurend evolueert en zich aanpast aan de eisen van de markt, en ik ben trots om hier deel van uit te maken.

Kun je ons vertellen over een van je meest gedenkwaardige projecten of prestaties bij Move Beyond?

Een van mijn meest gedenkwaardige projecten bij Move Beyond was het werk dat ik heb gedaan voor De Wit Schijndel. Ik werd ingezet als programmanager en het was een project waar ik met veel voldoening aan heb gewerkt. Na slechts drie dagen kreeg ik zelfs een kaart toegestuurd naar het hoofdkantoor van Move Beyond om hun blijdschap over mijn komst te uiten. Dit toonde aan hoezeer de organisatie waarde hechtte aan mijn bijdrage aan dit specifieke project. Echter, als ik naar mijn meest gedenkwaardige prestatie binnen Move Beyond kijk, steekt het concept van schaduwmanagement er met kop en schouders bovenuit. Het is een uniek aspect dat ons onderscheidt van andere consultancyorganisaties. We hebben een systeem van schaduwmanagement opgezet dat bijdraagt aan de kwaliteit van onze interne organisatie en indirect ook aan de kwaliteit van onze opdrachten voor klanten. Dit heeft een grote impact gehad en ik ben er trots op dat ik hieraan heb mogen bijdragen. Dus zowel het werken voor De Wit Schijndel als mijn betrokkenheid bij het schaduwmanagement zijn prestaties die ik als bijzonder gedenkwaardig beschouw binnen mijn tijd bij Move Beyond. Ze hebben me niet alleen professionele voldoening gegeven, maar hebben ook laten zien hoe we als organisatie continu streven naar excellentie en het leveren van hoogwaardige diensten aan onze opdrachtgevers.

Welke rol hebben je collega's gespeeld in je succes en hoe heeft de teamdynamiek bijgedragen aan je professionele ontwikkeling?

De rol van mijn collega's is van onschatbare waarde geweest voor mijn succes en professionele ontwikkeling bij Move Beyond. Samen met de directie, de business development managers en ondersteunende teams zoals Linda en Danielle Takx hebben zij een cruciale rol gespeeld in mijn ontwikkeling. Ze hebben me gesteund, aangemoedigd en waardevolle kennis en ervaring met mij gedeeld. De teamdynamiek binnen Move Beyond heeft een positieve impact gehad op mijn professionele ontwikkeling. De samenwerking met mijn collega's heeft me de mogelijkheid geboden om van hun expertise te leren en mijn eigen vaardigheden verder te ontwikkelen. We delen ideeën, geven feedback en werken samen aan projecten, wat heeft bijgedragen aan mijn groei als professional. Bovendien heeft de ondersteuning en betrokkenheid van mijn collega's ervoor gezorgd dat ik me altijd gesteund voelde in mijn werk. Het recruitmentapparaat van Move Beyond heeft ook bijgedragen aan het aantrekken van getalenteerde professionals die waardevol zijn voor de groei en het succes van ons bedrijf. Kortom, de teamdynamiek en betrokkenheid van mijn collega's hebben een essentiële rol gespeeld in mijn succes en professionele ontwikkeling. Ik ben dankbaar voor hun samenwerking en ondersteuning en kijk ernaar uit om nog meer te bereiken met dit geweldige team.

Wat zijn enkele van de belangrijkste lessen die je hebt geleerd tijdens je tijd bij Move Beyond?

Een van de belangrijkste lessen die ik heb geleerd tijdens mijn tijd bij Move Beyond is het belang van een hechte en ondersteunende teamdynamiek. In een compacte organisatie als de onze kunnen we echt op elkaar rekenen en op een open en onbelemmerde manier met elkaar omgaan. Een term die ik hiervoor heb bedacht is 'complementair zijn aan elkaar'. We versterken elkaar waar mogelijk en bouwen voort op elkaars kennis en ervaring. Dit is voor mij absoluut de belangrijkste les die ik heb geleerd gedurende mijn tijd bij Move Beyond. Daarnaast heb ik ook geleerd om flexibel en aanpasbaar te zijn in een snel veranderende omgeving. De consultancybranche vereist dat we ons voortdurend aanpassen aan de behoeften van onze klanten en de eisen van de markt. Ik heb geleerd om snel te schakelen, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en mezelf continu uit te dagen. Een andere waardevolle les die ik heb geleerd, is het belang van het opbouwen van sterke relaties, zowel met collega's als met klanten. Het investeren in goede communicatie, vertrouwen en samenwerking heeft een enorme invloed op het succes van onze projecten en op ons vermogen om waarde toe te voegen aan de organisaties waarmee we werken. Tot slot heeft Move Beyond mij geleerd om altijd te streven naar kwaliteit en excellence in alles wat we doen. Het leveren van hoogwaardige diensten en het streven naar de beste resultaten voor onze klanten is een kernwaarde binnen ons bedrijf, en ik ben dankbaar dat ik heb geleerd om nooit genoegen te nemen met minder dan het beste. Kortom, de belangrijkste lessen die ik heb geleerd tijdens mijn tijd bij Move Beyond zijn de kracht van een complementair team, flexibiliteit en aanpassingsvermogen, het opbouwen van sterke relaties en het streven naar kwaliteit en excellence. Deze lessen hebben me gevormd als professional en zullen altijd een waardevol kompas zijn in mijn carrière.

Hoe heb je jezelf voortdurend uitgedaagd en gestimuleerd om te groeien in je functie?

Move Beyond heeft mij altijd gestimuleerd om mezelf voortdurend uit te dagen en te blijven groeien in mijn functie. Een belangrijke les die ik heb geleerd, is het vermogen om mezelf kwetsbaar op te stellen. Dit is iets wat ik van jongs af aan heb meegekregen. Het betekent dat ik open durf te zijn over wat ik niet begrijp of waar ik moeite mee heb. Vooral in de eerste dagen of weken bij een nieuwe opdrachtgever is het de perfecte tijd om vragen te stellen, zelfs als ze misschien als 'gek' worden beschouwd. Dit creëert een omgeving waarin ik kan leren en groeien. Het is echter ook van groot belang om te beseffen dat na verloop van tijd bepaalde vragen niet meer gesteld hoeven te worden. Na drie maanden, zes maanden of zelfs drie jaar bij een opdrachtgever moet je niet meer vragen: "Wat verkopen wij hier eigenlijk?" Dit begrijpt iedereen en het is belangrijk om te blijven evolueren. Het is essentieel om de stip op de horizon in het oog te houden en ernaartoe te werken. Het uitvoeren van een project is geen solo-activiteit, maar een teaminspanning. Daarom is het ook van belang om te begrijpen wat de aanleiding is van een project en waarom we het doen. Als we dit project niet zouden uitvoeren, wat zou dan het gevolg zijn? Het is van essentieel belang om deze verandering in overweging te nemen en van daaruit het project te sturen. Het is een voortdurende inspanning om de veranderende behoeften en doelen van onze opdrachtgevers te begrijpen en daar effectief op te reageren. Kortom, ik heb mezelf voortdurend uitgedaagd en gestimuleerd door mezelf kwetsbaar op te stellen, door vragen te blijven stellen en door altijd gericht te blijven op de doelstellingen van het project. Het is een dynamisch proces dat teamwork, voortdurende groei en de juiste focus vereist om succesvol te zijn in mijn functie bij Move Beyond.

Hoe heb je jezelf kunnen aanpassen aan veranderingen in de branche en wat heeft je geholpen om succesvol te blijven?

Er is niets permanent, behalve verandering. Een belangrijke vaardigheid in ons vakgebied is het vermogen om jezelf als een kameleon aan te kunnen passen. Daarmee is het essentieel om succesvol te blijven in een branche of omgeving die voortdurend verandert. Elke organisatie is uniek en heeft zijn eigen dynamiek. Als consultant moet je in staat zijn om mee te kleuren met de organisatie waar je op dat moment werkt. Dit betekent dat je je aanpast aan de cultuur, werkwijzen en specifieke behoeften van die organisatie. Flexibiliteit, openheid en snel leren zijn hierbij van groot belang. Het is ook essentieel om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de branche en je expertise aan te passen aan de veranderende behoeften van klanten. Luisteren naar de stem van de klant en proactief meedenken over oplossingen zijn eveneens cruciaal. Door een diepgaand begrip van de branche en de specifieke behoeften van organisaties kun je waarde toevoegen en succesvol blijven, zelfs te midden van veranderingen. Kortom, het vermogen om jezelf aan te passen en mee te kleuren met de organisaties waarvoor je werkt, is cruciaal in ons vakgebied. Met flexibiliteit, leergierigheid en proactief denken kun je waardevolle bijdragen leveren aan elke organisatie waarin je actief bent als consultant.

Wat zijn je toekomstplannen en doelen binnen Move Beyond? Hoe hoop je verder bij te dragen aan het succes van het bedrijf?

Onze ambitie, en daarmee de bijdrage die ik daaraan kan leveren, is om Move Beyond stevig op de kaart te zetten. Wanneer iemand een strategische uitdaging, projectleider, projectmanager, programma-manager, interim-manager of directeur nodig heeft, zou ik willen dat er direct aan Move Beyond zal worden gedacht. Dit is een stip aan de horizon waar we als team naartoe moeten werken. Hoe hoop ik daar persoonlijk aan bij te dragen? Ik geloof sterk in het belang van teamwerk, van begin tot eind van een opdracht. Ik wil actief betrokken zijn bij elke fase, van de initiële leiding tot aan de uiteindelijke evaluatie van het project of programma. Daarbij blijf ik continu leren en mezelf ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat succesvolle bijdragen aan het bedrijf voortkomen uit een combinatie van expertise en de kracht van het team. Samen streven we naar uitmuntendheid en blijven we ons aanpassen aan de veranderende behoeften van onze opdrachtgevers en de branche. Dus ja, mijn toekomstplannen en doelen zijn verweven met de toekomstplannen en doelen van Move Beyond. Samen werken we eraan om onze organisatie te positioneren als een referentiepunt in ons vakgebied en om succes te behalen in elk project dat we aangaan.

Wat maakt jou uniek als project & changemanager bij Move Beyond?

Wat mij uniek maakt als project en changemanager bij Move Beyond is mijn authenticiteit. Ik ben oprecht en eerlijk in mijn communicatie. Ik heb een directe en transparante benadering, en dat heeft zowel voordelen als nadelen. Ook in mijn relaties met anderen ben ik open en eerlijk. Als ik iemand aardig vind, zal ik dat laten blijken. Maar als ik iemand minder aardig vind, zal ik dat ook niet verbergen. Ik geloof in "what you see is what you get". Mijn directe en authentieke aanpak stelt me in staat om heldere communicatie te waarborgen en constructieve veranderingen door te voeren. Het stelt me ook in staat om een sfeer van vertrouwen en openheid te creëren, waarin teamleden zich vrij voelen om hun ideeën en zorgen te delen.

Wat is het meest waardevolle compliment dat je hebt ontvangen tijdens je tijd bij Move Beyond?

Het meest waardevolle compliment dat ik heb ontvangen tijdens mijn tijd bij Move Beyond was toen een aantal collega's aanwezig was op mijn bruiloft. Het feit dat ze de moeite namen om ook buiten het werk om betrokken te zijn en hun waardering te tonen, vond ik ontzettend bijzonder. Het laat zien dat er niet alleen binnen de professionele setting aan elkaar wordt gedacht, maar ook op persoonlijk vlak. Ik waardeerde dit gebaar enorm, en het bevestigde het gevoel dat we bij Move Beyond een hechte en ondersteunende gemeenschap vormen.

Welk advies zou je willen meegeven aan de nieuwe lichting bij Move Beyond?

Mijn advies zou zijn om je kwetsbaar op te stellen en vragen te durven stellen. Werk samen en denk niet dat je alles alleen kunt weten. We worden geselecteerd omdat we eigenwijs zijn, maar binnen projectmanagement en verandermanagement is het belangrijk om je te onderscheiden. Neem de organisatie en de opdrachtgever mee in de verandering die we samen doormaken, dat is essentieel. We kunnen dit alleen bereiken door samen te werken, en het is belangrijk om continu te communiceren waarom we dit project of programma uitvoeren en welke verandering we willen bewerkstelligen bij onze opdrachtgevers. Als dit niet of onvoldoende duidelijk is, zal het gedoemd zijn om te mislukken. Pas wanneer het doel en de waarde van het project of programma helder is, zullen mensen gemotiveerd zijn om deel te nemen en hun bijdrage te willen leveren aan het succes ervan. Dit geldt voor iedereen binnen de Move Beyond-organisatie, van business development tot service delivery management, en natuurlijk voor programma- en interim-management.

Ook werken bij Move Beyond?

Bij Move Beyond is er oog voor wie jij bent en hoe je jezelf verder kan ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk. Wil je meer weten? Bel, app of mail Esther Scharloo.

+31 (0)6 42 09 77 48 | recruitment@movebeyond.nl
12 jaar succes bij Move Beyond

Marcel Buurman heeft een mijlpaal bereikt in zijn carrière bij Move Beyond en wij willen hem van harte feliciteren! De afgelopen 12 jaar zijn voor Marcel een ongelooflijke reis geweest, gevuld met waardevolle ervaringen en onvergetelijke herinneringen. We hadden het genoegen om met Marcel bij te praten en terug te kijken op zijn tijd bij Move Beyond, zijn motivatie om te blijven en enkele van zijn meest opmerkelijke prestaties.

Toen Marcel twaalf jaar geleden begon bij Move Beyond, voelde hij zich direct vereerd om deel uit te maken van deze exclusieve groep professionele consultants. De wetenschap dat zijn collega's minstens 14 jaar ervaring hadden, bevestigde dat senioriteit en kwaliteit hoog in het vaandel stonden binnen de organisatie. Terugkijkend op zijn tijd bij Move Beyond, kan Marcel vol trots zeggen dat zijn verwachtingen ruimschoots zijn overtroffen. Hij heeft niet alleen ongelooflijke professionele groei doorgemaakt, maar heeft ook mogen samenwerken met buitengewoon getalenteerde collega's. Het stimulerende en ondersteunende werkklimaat bij Move Beyond heeft Marcel constant uitgedaagd en in staat gesteld om te blijven groeien. Hij is bovendien dankbaar voor de kansen om waardevolle bijdragen te leveren aan zowel de organisatie als aan klanten. Het gevoel van voldoening dat voortkomt uit het zien van positieve resultaten en het helpen van bedrijven om hun doelen te bereiken, is voor Marcel van onschatbare waarde.

Wijze lessen geleerd

Wat heeft Marcel al die jaren gemotiveerd om bij Move Beyond te blijven? Een van de onderscheidende aspecten van Move Beyond, in tegenstelling tot grote organisaties, is de compacte structuur zonder strikte scheiding tussen sales en uitvoering. Marcel waardeert de vrijheid die hij krijgt om werk op diverse gebieden uit te voeren en zijn expertise te verbreden. Deze unieke kenmerken hebben hem enorm gemotiveerd om trouw te blijven aan Move Beyond. Daarnaast drijft het gezamenlijke streven om Move Beyond als project en change management bedrijfmeer bekendheid te geven Marcel. Zowel intern als in samenwerking met opdrachtgevers werkt het team hard om hun stempel op de dynamische wereld te drukken. Marcel is trots op de prestaties die ze tot nu toe hebben bereikt en kijkt vol enthousiasme uit naar het behalen van nog meer successen samen met zijn gewaardeerde collega's.

Gefeliciteerd met je 12-jarig jubileum bij Move Beyond! Wat waren je eerste gedachten toen je hier begon en hoe kijk je er nu op terug?

Toen ik twaalf jaar geleden bij Move Beyond begon, was mijn eerste gedachte dat ik me aansloot bij een exclusieve groep van professionele consultants. Ik was me bewust van het feit dat je als consultant minimaal 14 jaar ervaring moest hebben om bij Move Beyond te kunnen werken. Deze wetenschap gaf me het gevoel dat ik deel uit ging maken van een organisatie die senioriteit en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Nu ik terugkijk op mijn tijd bij Move Beyond, kan ik vol trots zeggen dat mijn verwachtingen zijn overtroffen. Niet alleen heb ik een ongelofelijke groei doorgemaakt als professional, maar heb ik ook de kans gehad om samen te werken met uitzonderlijk getalenteerde collega’s aan geweldige projecten en programma’s. Het stimulerende en ondersteunende werkklimaat heeft me in staat gesteld om mezelf voortdurend uit te dagen en me te ontwikkelen. Bovendien ben ik dankbaar voor de mogelijkheden die ik heb gehad om waardevolle bijdragen te leveren aan de organisatie en aan onze opdrachtgevers. Het gevoel van voldoening dat voortkomt uit het zien van positieve resultaten en het helpen van bedrijven en organisaties om hun doelen te realiseren, is onbetaalbaar. Kortom, mijn ervaring bij Move Beyond is niets minder dan geweldig geweest en is het nog steeds. Ik ben er trots op deel uit te maken van een team dat zich inzet voor uitmuntendheid en ik kijk met opwinding en enthousiasme uit naar wat de toekomst nog meer in petto heeft.

Wat heeft je gedurende al die jaren gemotiveerd om bij Move Beyond te blijven?

Wat mij echt heeft gemotiveerd om bij Move Beyond te blijven, is het unieke aspect van onze organisatie. In tegenstelling tot andere consultancybedrijven, waar vaak een strikte scheiding is tussen sales en uitvoering, hebben we bij Move Beyond een kleine en compacte structuur. Dit betekent dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verantwoordelijkheid voor sales en delivery, maar vooral wordt ingespeeld op de samenwerking tussen deze onderdelen. Hierdoor krijgen we de vrijheid om "beyond the boundaries" te gaan en ons werk op een breder terrein uit te voeren. Dit is echt een onderscheidende factor van Move Beyond en heeft me enorm gemotiveerd om hier te blijven. Daarnaast is het streven om Move Beyond meer bekendheid te geven als consultancybedrijf een belangrijke motivator voor mij. We doen dit niet alleen, maar werken samen als een team, zowel intern als met onze opdrachtgevers. Het is geweldig om deel uit te maken van deze groei en ontwikkeling, waarbij we gezamenlijk onze stempel kunnen drukken op de project en changemanagement Al met al heeft de mogelijkheid om "beyond the boundaries" te werken en het streven naar groei en impact bijgedragen aan mijn motivatie om bij Move Beyond te blijven. Ik ben trots op wat we hebben bereikt en ik kijk ernaar uit om samen met mijn collega's en opdrachtgevers nog meer successen te behalen.

Welke veranderingen en groei heb je gezien binnen het bedrijf gedurende je tijd hier?

Gedurende mijn tijd hier heb ik verschillende veranderingen en groei binnen het bedrijf waargenomen. Toen ik in dienst kwam, bestond het bedrijf uit slechts 11 mensen. Nu, na al die jaren, is het gegroeid naar een omvang van zo’n 90 medewerkers. Deze groei in personeelsbestand is indrukwekkend. Naast de groei in omvang van het team, heb ik ook de groei in omzet en het aantal opdrachtgevers toe zien nemen. Het bedrijf heeft succesvol stappen gezet om zijn marktaandeel uit te breiden en een breder scala aan opdrachtgevers aan te trekken. Dit getuigt van de groeiende reputatie en geloofwaardigheid van Move Beyond in de consultancybranche. Belangrijker nog, naast de kwantitatieve groei, heb ik ook een aanzienlijke groei in kwaliteit opgemerkt. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in het aantrekken van talentvolle professionals en heeft een sterke focus op het leveren van hoogwaardige diensten aan opdrachtgevers. Dit heeft geleid tot een verbetering van de algehele expertise en reputatie van Move Beyond. Daarnaast heb ik ook gezien hoe het bedrijf is uitgebreid naar twee vestigingen, t.w. Oosterhout en Hilversum. Deze uitbreiding toont de ambitie en het vermogen van het bedrijf om zijn geografische reikwijdte te vergroten en opdrachtgevers op meerdere locaties van dienst te zijn. Al met al is het geweldig om getuige te kunnen zijn van de positieve veranderingen en groei binnen Move Beyond. Het toont aan dat het bedrijf voortdurend evolueert en zich aanpast aan de eisen van de markt, en ik ben trots om hier deel van uit te maken.

Kun je ons vertellen over een van je meest gedenkwaardige projecten of prestaties bij Move Beyond?

Een van mijn meest gedenkwaardige projecten bij Move Beyond was het werk dat ik heb gedaan voor De Wit Schijndel. Ik werd ingezet als programmanager en het was een project waar ik met veel voldoening aan heb gewerkt. Na slechts drie dagen kreeg ik zelfs een kaart toegestuurd naar het hoofdkantoor van Move Beyond om hun blijdschap over mijn komst te uiten. Dit toonde aan hoezeer de organisatie waarde hechtte aan mijn bijdrage aan dit specifieke project. Echter, als ik naar mijn meest gedenkwaardige prestatie binnen Move Beyond kijk, steekt het concept van schaduwmanagement er met kop en schouders bovenuit. Het is een uniek aspect dat ons onderscheidt van andere consultancyorganisaties. We hebben een systeem van schaduwmanagement opgezet dat bijdraagt aan de kwaliteit van onze interne organisatie en indirect ook aan de kwaliteit van onze opdrachten voor klanten. Dit heeft een grote impact gehad en ik ben er trots op dat ik hieraan heb mogen bijdragen. Dus zowel het werken voor De Wit Schijndel als mijn betrokkenheid bij het schaduwmanagement zijn prestaties die ik als bijzonder gedenkwaardig beschouw binnen mijn tijd bij Move Beyond. Ze hebben me niet alleen professionele voldoening gegeven, maar hebben ook laten zien hoe we als organisatie continu streven naar excellentie en het leveren van hoogwaardige diensten aan onze opdrachtgevers.

Welke rol hebben je collega's gespeeld in je succes en hoe heeft de teamdynamiek bijgedragen aan je professionele ontwikkeling?

De rol van mijn collega's is van onschatbare waarde geweest voor mijn succes en professionele ontwikkeling bij Move Beyond. Samen met de directie, de business development managers en ondersteunende teams zoals Linda en Danielle Takx hebben zij een cruciale rol gespeeld in mijn ontwikkeling. Ze hebben me gesteund, aangemoedigd en waardevolle kennis en ervaring met mij gedeeld. De teamdynamiek binnen Move Beyond heeft een positieve impact gehad op mijn professionele ontwikkeling. De samenwerking met mijn collega's heeft me de mogelijkheid geboden om van hun expertise te leren en mijn eigen vaardigheden verder te ontwikkelen. We delen ideeën, geven feedback en werken samen aan projecten, wat heeft bijgedragen aan mijn groei als professional. Bovendien heeft de ondersteuning en betrokkenheid van mijn collega's ervoor gezorgd dat ik me altijd gesteund voelde in mijn werk. Het recruitmentapparaat van Move Beyond heeft ook bijgedragen aan het aantrekken van getalenteerde professionals die waardevol zijn voor de groei en het succes van ons bedrijf. Kortom, de teamdynamiek en betrokkenheid van mijn collega's hebben een essentiële rol gespeeld in mijn succes en professionele ontwikkeling. Ik ben dankbaar voor hun samenwerking en ondersteuning en kijk ernaar uit om nog meer te bereiken met dit geweldige team.

Wat zijn enkele van de belangrijkste lessen die je hebt geleerd tijdens je tijd bij Move Beyond?

Een van de belangrijkste lessen die ik heb geleerd tijdens mijn tijd bij Move Beyond is het belang van een hechte en ondersteunende teamdynamiek. In een compacte organisatie als de onze kunnen we echt op elkaar rekenen en op een open en onbelemmerde manier met elkaar omgaan. Een term die ik hiervoor heb bedacht is 'complementair zijn aan elkaar'. We versterken elkaar waar mogelijk en bouwen voort op elkaars kennis en ervaring. Dit is voor mij absoluut de belangrijkste les die ik heb geleerd gedurende mijn tijd bij Move Beyond. Daarnaast heb ik ook geleerd om flexibel en aanpasbaar te zijn in een snel veranderende omgeving. De consultancybranche vereist dat we ons voortdurend aanpassen aan de behoeften van onze klanten en de eisen van de markt. Ik heb geleerd om snel te schakelen, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en mezelf continu uit te dagen. Een andere waardevolle les die ik heb geleerd, is het belang van het opbouwen van sterke relaties, zowel met collega's als met klanten. Het investeren in goede communicatie, vertrouwen en samenwerking heeft een enorme invloed op het succes van onze projecten en op ons vermogen om waarde toe te voegen aan de organisaties waarmee we werken. Tot slot heeft Move Beyond mij geleerd om altijd te streven naar kwaliteit en excellence in alles wat we doen. Het leveren van hoogwaardige diensten en het streven naar de beste resultaten voor onze klanten is een kernwaarde binnen ons bedrijf, en ik ben dankbaar dat ik heb geleerd om nooit genoegen te nemen met minder dan het beste. Kortom, de belangrijkste lessen die ik heb geleerd tijdens mijn tijd bij Move Beyond zijn de kracht van een complementair team, flexibiliteit en aanpassingsvermogen, het opbouwen van sterke relaties en het streven naar kwaliteit en excellence. Deze lessen hebben me gevormd als professional en zullen altijd een waardevol kompas zijn in mijn carrière.

Hoe heb je jezelf voortdurend uitgedaagd en gestimuleerd om te groeien in je functie?

Move Beyond heeft mij altijd gestimuleerd om mezelf voortdurend uit te dagen en te blijven groeien in mijn functie. Een belangrijke les die ik heb geleerd, is het vermogen om mezelf kwetsbaar op te stellen. Dit is iets wat ik van jongs af aan heb meegekregen. Het betekent dat ik open durf te zijn over wat ik niet begrijp of waar ik moeite mee heb. Vooral in de eerste dagen of weken bij een nieuwe opdrachtgever is het de perfecte tijd om vragen te stellen, zelfs als ze misschien als 'gek' worden beschouwd. Dit creëert een omgeving waarin ik kan leren en groeien. Het is echter ook van groot belang om te beseffen dat na verloop van tijd bepaalde vragen niet meer gesteld hoeven te worden. Na drie maanden, zes maanden of zelfs drie jaar bij een opdrachtgever moet je niet meer vragen: "Wat verkopen wij hier eigenlijk?" Dit begrijpt iedereen en het is belangrijk om te blijven evolueren. Het is essentieel om de stip op de horizon in het oog te houden en ernaartoe te werken. Het uitvoeren van een project is geen solo-activiteit, maar een teaminspanning. Daarom is het ook van belang om te begrijpen wat de aanleiding is van een project en waarom we het doen. Als we dit project niet zouden uitvoeren, wat zou dan het gevolg zijn? Het is van essentieel belang om deze verandering in overweging te nemen en van daaruit het project te sturen. Het is een voortdurende inspanning om de veranderende behoeften en doelen van onze opdrachtgevers te begrijpen en daar effectief op te reageren. Kortom, ik heb mezelf voortdurend uitgedaagd en gestimuleerd door mezelf kwetsbaar op te stellen, door vragen te blijven stellen en door altijd gericht te blijven op de doelstellingen van het project. Het is een dynamisch proces dat teamwork, voortdurende groei en de juiste focus vereist om succesvol te zijn in mijn functie bij Move Beyond.

Hoe heb je jezelf kunnen aanpassen aan veranderingen in de branche en wat heeft je geholpen om succesvol te blijven?

Er is niets permanent, behalve verandering. Een belangrijke vaardigheid in ons vakgebied is het vermogen om jezelf als een kameleon aan te kunnen passen. Daarmee is het essentieel om succesvol te blijven in een branche of omgeving die voortdurend verandert. Elke organisatie is uniek en heeft zijn eigen dynamiek. Als consultant moet je in staat zijn om mee te kleuren met de organisatie waar je op dat moment werkt. Dit betekent dat je je aanpast aan de cultuur, werkwijzen en specifieke behoeften van die organisatie. Flexibiliteit, openheid en snel leren zijn hierbij van groot belang. Het is ook essentieel om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de branche en je expertise aan te passen aan de veranderende behoeften van klanten. Luisteren naar de stem van de klant en proactief meedenken over oplossingen zijn eveneens cruciaal. Door een diepgaand begrip van de branche en de specifieke behoeften van organisaties kun je waarde toevoegen en succesvol blijven, zelfs te midden van veranderingen. Kortom, het vermogen om jezelf aan te passen en mee te kleuren met de organisaties waarvoor je werkt, is cruciaal in ons vakgebied. Met flexibiliteit, leergierigheid en proactief denken kun je waardevolle bijdragen leveren aan elke organisatie waarin je actief bent als consultant.

Wat zijn je toekomstplannen en doelen binnen Move Beyond? Hoe hoop je verder bij te dragen aan het succes van het bedrijf?

Onze ambitie, en daarmee de bijdrage die ik daaraan kan leveren, is om Move Beyond stevig op de kaart te zetten. Wanneer iemand een strategische uitdaging, projectleider, projectmanager, programma-manager, interim-manager of directeur nodig heeft, zou ik willen dat er direct aan Move Beyond zal worden gedacht. Dit is een stip aan de horizon waar we als team naartoe moeten werken. Hoe hoop ik daar persoonlijk aan bij te dragen? Ik geloof sterk in het belang van teamwerk, van begin tot eind van een opdracht. Ik wil actief betrokken zijn bij elke fase, van de initiële leiding tot aan de uiteindelijke evaluatie van het project of programma. Daarbij blijf ik continu leren en mezelf ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat succesvolle bijdragen aan het bedrijf voortkomen uit een combinatie van expertise en de kracht van het team. Samen streven we naar uitmuntendheid en blijven we ons aanpassen aan de veranderende behoeften van onze opdrachtgevers en de branche. Dus ja, mijn toekomstplannen en doelen zijn verweven met de toekomstplannen en doelen van Move Beyond. Samen werken we eraan om onze organisatie te positioneren als een referentiepunt in ons vakgebied en om succes te behalen in elk project dat we aangaan.

Wat maakt jou uniek als project & changemanager bij Move Beyond?

Wat mij uniek maakt als project en changemanager bij Move Beyond is mijn authenticiteit. Ik ben oprecht en eerlijk in mijn communicatie. Ik heb een directe en transparante benadering, en dat heeft zowel voordelen als nadelen. Ook in mijn relaties met anderen ben ik open en eerlijk. Als ik iemand aardig vind, zal ik dat laten blijken. Maar als ik iemand minder aardig vind, zal ik dat ook niet verbergen. Ik geloof in "what you see is what you get". Mijn directe en authentieke aanpak stelt me in staat om heldere communicatie te waarborgen en constructieve veranderingen door te voeren. Het stelt me ook in staat om een sfeer van vertrouwen en openheid te creëren, waarin teamleden zich vrij voelen om hun ideeën en zorgen te delen.

Wat is het meest waardevolle compliment dat je hebt ontvangen tijdens je tijd bij Move Beyond?

Het meest waardevolle compliment dat ik heb ontvangen tijdens mijn tijd bij Move Beyond was toen een aantal collega's aanwezig was op mijn bruiloft. Het feit dat ze de moeite namen om ook buiten het werk om betrokken te zijn en hun waardering te tonen, vond ik ontzettend bijzonder. Het laat zien dat er niet alleen binnen de professionele setting aan elkaar wordt gedacht, maar ook op persoonlijk vlak. Ik waardeerde dit gebaar enorm, en het bevestigde het gevoel dat we bij Move Beyond een hechte en ondersteunende gemeenschap vormen.

Welk advies zou je willen meegeven aan de nieuwe lichting bij Move Beyond?

Mijn advies zou zijn om je kwetsbaar op te stellen en vragen te durven stellen. Werk samen en denk niet dat je alles alleen kunt weten. We worden geselecteerd omdat we eigenwijs zijn, maar binnen projectmanagement en verandermanagement is het belangrijk om je te onderscheiden. Neem de organisatie en de opdrachtgever mee in de verandering die we samen doormaken, dat is essentieel. We kunnen dit alleen bereiken door samen te werken, en het is belangrijk om continu te communiceren waarom we dit project of programma uitvoeren en welke verandering we willen bewerkstelligen bij onze opdrachtgevers. Als dit niet of onvoldoende duidelijk is, zal het gedoemd zijn om te mislukken. Pas wanneer het doel en de waarde van het project of programma helder is, zullen mensen gemotiveerd zijn om deel te nemen en hun bijdrage te willen leveren aan het succes ervan. Dit geldt voor iedereen binnen de Move Beyond-organisatie, van business development tot service delivery management, en natuurlijk voor programma- en interim-management.

Ook werken bij Move Beyond?

Bij Move Beyond is er oog voor wie jij bent en hoe je jezelf verder kan ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk. Wil je meer weten? Bel, app of mail Esther Scharloo.

+31 (0)6 42 09 77 48 | recruitment@movebeyond.nl
Over de auteur

Esther Scharloo

Recruitment

Als een energieke en ervaren recruitment business partner van Move Beyond verbind ik dagelijks mensen met elkaar. Mijn passie en resultaatgerichtheid drijven mij om altijd de beste kandidaat voor de baan te vinden, met een sterke focus op kwaliteit en resultaten.

Meer weten?