Privacy statement

Move Beyond B.V. neemt privacy serieus. In dit privacy statement wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens van bezoekers van deze website omgaan, wat we ermee doen en hoe we deze beveiligen.

Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat wij uw persoonsgegevens:

• alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen;
• niet met anderen zullen delen;
• zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring worden beantwoord, u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud van deze verklaring of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen naar of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze verklaring.

Doeleinden van de gegevensverwerking van bezoekers van de website

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Move Beyond B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


Wilt u gebruik maken van uw hiervoor genoemde rechten of heeft u andere vragen/opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar .
Move Beyond B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Move Beyond B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en zorgt voor passende beveiliging, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden onder meer met behulp van Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Move Beyond B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Move Beyond B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit is bijvoorbeeld Google Analytics. Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _ utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Move Beyond B.V.
Ridderstraat 88
4902 AC Oosterhout
0162 – 57 15 36
info@movebeyond.nl