Voorop door samen succesvol te zijn

Over ons

Strategie is pas een succes als deze breed gedragen wordt

Door de organisatie en in elk project. Dat is al sinds onze start in 2005 ons bestaansrecht. Al 18 jaar helpen we organisaties vooruit door bij ieder project ‘adoptie’ als vertrekpunt te nemen. In onze beginjaren deden we dit vooral op ervaring en intuïtie, maar inmiddels hebben we onze basisfilosofie verankerd in een werkwijze waarin we project- en verandermanagement expliciet combineren.

Enjoy the sense
of progress

Hoe leuk is het om samen te werken met mensen die je écht snappen en zélf verantwoordelijkheid nemen?

We creëren een transparant proces waarin alles ‘klopt’, waarin gevoel en ratio samen komen, één worden.

Ambitie wordt vooruitgang met blijvende waarde, je komt verder dan je voor mogelijk hield.

Waar een combinatie van project en change management voorwaarden voor succes zijn

Onze unieke focus heeft geleid tot vele succesvolle klantcases en een schat aan ervaring. En nog steeds realiseren wij een jaarlijkse groei met dubbele cijfers. Hierdoor mogen we ons inmiddels marktleider noemen op het gebied van strategisch projectmanagement in sectoren als productie, (groot)handel, distributie en retail. Zo hebben we een prima uitgangspositie om ook in de toekomst verder te groeien als vooruitstrevende onafhankelijke dienstverlener.

Wat maakt Move Beyond?

Wat maakt Move Beyond?

Samen succesvol

Wij geloven dat je alleen succesvol kunt zijn wanneer je een project écht samen doet en alle betrokkenen zich van begin tot eind verantwoordelijk blijven voelen voor een succesvol en geborgd eindresultaat. 

Thuis in jouw domein

Onze kracht ligt in het vooruithelpen van bedrijven met fysieke goederenstromen. Daarom bevinden onze klanten zich vooral in sectoren als productie, (groot)handel, distributie en retail.

Beproefde werkwijze

Onze baanbrekende werkwijze combineert een continue voortgang met een altijd plezierige samenwerking en heeft zich inmiddels bewezen bij meer dan 80 gerenommeerde opdrachtgevers

Geen keurslijf

Natuurlijk gebruiken we onze ervaringen, methoden en templates om efficiënter te werken. Maar niet als keurslijf. We zullen onze werkwijze altijd toespitsen op jouw specifieke situatie. 

Dichtbij onze klanten

We werken vanuit twee vestigingen in Oosterhout en Hilversum. Zo zijn we altijd dichtbij onze klanten en onze medewerkers, in een omgeving waarin we elkaar ontmoeten, inspireren en coachen.

Schaduwmanagement

Ons kwaliteitssysteem is gebaseerd op schaduwmanagement. Dit betekent dat collega’s elkaar coachen en meedenken bij elke opdracht, en jij de beschikking hebt over meer dan 1000 jaar gezamenlijke ervaring.