Statiegeld Nederland vermindert zwerfafval met de hulp van Move Beyond

Move Beyond heeft een belangrijke rol gespeeld bij de succesvolle invoering van statiegeld op kleine plastic flessen in Nederland. Het bedrijf heeft een robuust logistiek systeem opgezet dat in staat is om miljoenen plastic flessen per jaar in te zamelen en te verwerken. Move Beyond heeft ook een doeltreffende consumentencampagne ontwikkeld en duizenden inzamelpunten geïdentificeerd. Als gevolg van deze inspanningen is het aantal ingezamelde plastic flessen met meer dan 70% gestegen. Dit heeft een positieve impact gehad op het milieu, omdat er minder plastic flessen in de natuur terechtkomen.

Move Beyond heeft een belangrijke rol gespeeld bij de succesvolle invoering van statiegeld op kleine plastic flessen in Nederland. Het bedrijf heeft een robuust logistiek systeem opgezet dat in staat is om miljoenen plastic flessen per jaar in te zamelen en te verwerken. Move Beyond heeft ook een doeltreffende consumentencampagne ontwikkeld en duizenden inzamelpunten geïdentificeerd. Als gevolg van deze inspanningen is het aantal ingezamelde plastic flessen met meer dan 70% gestegen. Dit heeft een positieve impact gehad op het milieu, omdat er minder plastic flessen in de natuur terechtkomen.

Move Beyond heeft een belangrijke rol gespeeld bij de succesvolle invoering van statiegeld op kleine plastic flessen in Nederland. Het bedrijf heeft een robuust logistiek systeem opgezet dat in staat is om miljoenen plastic flessen per jaar in te zamelen en te verwerken. Move Beyond heeft ook een doeltreffende consumentencampagne ontwikkeld en duizenden inzamelpunten geïdentificeerd. Als gevolg van deze inspanningen is het aantal ingezamelde plastic flessen met meer dan 70% gestegen. Dit heeft een positieve impact gehad op het milieu, omdat er minder plastic flessen in de natuur terechtkomen.

Deliverables

 • Opzetten nieuwe uitvoeringsorganisatie met organisatiestructuur en staffing

 • Aanpassen financiële administratie en overnameafspraken met administratiekantoor

 • Implementatie IT-systeem met aansluiting retailers

 • Alle frisdrank- en waterflessen voorzien van nieuwe barcodes en nieuw logo

 • Uitbreiding van 5.000 naar 12.000 inzamelpunten (verwacht)

 • Consumentencampagne

 • Afsluiten en herzien van contracten

 • Voorbereiden telcentra en logistiek op nieuw PET materiaal

 • Implementatie nieuw logistiek systeem voor het afvoeren en tellen van kleine plastic flessen

 • Opzetten nieuwe uitvoeringsorganisatie met organisatiestructuur en staffing

 • Aanpassen financiële administratie en overnameafspraken met administratiekantoor

 • Implementatie IT-systeem met aansluiting retailers

 • Alle frisdrank- en waterflessen voorzien van nieuwe barcodes en nieuw logo

 • Uitbreiding van 5.000 naar 12.000 inzamelpunten (verwacht)

 • Consumentencampagne

 • Afsluiten en herzien van contracten

 • Voorbereiden telcentra en logistiek op nieuw PET materiaal

 • Implementatie nieuw logistiek systeem voor het afvoeren en tellen van kleine plastic flessen

 • Opzetten nieuwe uitvoeringsorganisatie met organisatiestructuur en staffing

 • Aanpassen financiële administratie en overnameafspraken met administratiekantoor

 • Implementatie IT-systeem met aansluiting retailers

 • Alle frisdrank- en waterflessen voorzien van nieuwe barcodes en nieuw logo

 • Uitbreiding van 5.000 naar 12.000 inzamelpunten (verwacht)

 • Consumentencampagne

 • Afsluiten en herzien van contracten

 • Voorbereiden telcentra en logistiek op nieuw PET materiaal

 • Implementatie nieuw logistiek systeem voor het afvoeren en tellen van kleine plastic flessen

Uitdaging

Er werd een consortium gevormd van brancheverenigingen Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en Afvalfonds Verpakkingen. Om tafel zaten onder meer producenten Coca-Cola en Vrumona samen met afgevaardigden van Albert Heijn, Lidl, Plus en Jumbo. Precies de juiste partijen bij elkaar, maar tegelijk een complex gremium: in het dagelijks leven zijn ze concurrenten van elkaar, klant, leverancier en sommigen zijn retailer én producent tegelijk. Door de grote en uiteenlopende belangen was besluitvorming complex. Er was behoefte aan een daadkrachtige partner die onpartijdig belangen kon afwegen en tot concrete acties kon komen. En die bovenal de uiteenlopende stakeholders wist te verenigen. Absoluut geen sinecure. Maar die uitdaging was wel aan Move Beyond besteed.

Er werd een consortium gevormd van brancheverenigingen Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en Afvalfonds Verpakkingen. Om tafel zaten onder meer producenten Coca-Cola en Vrumona samen met afgevaardigden van Albert Heijn, Lidl, Plus en Jumbo. Precies de juiste partijen bij elkaar, maar tegelijk een complex gremium: in het dagelijks leven zijn ze concurrenten van elkaar, klant, leverancier en sommigen zijn retailer én producent tegelijk. Door de grote en uiteenlopende belangen was besluitvorming complex. Er was behoefte aan een daadkrachtige partner die onpartijdig belangen kon afwegen en tot concrete acties kon komen. En die bovenal de uiteenlopende stakeholders wist te verenigen. Absoluut geen sinecure. Maar die uitdaging was wel aan Move Beyond besteed.

Er werd een consortium gevormd van brancheverenigingen Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en Afvalfonds Verpakkingen. Om tafel zaten onder meer producenten Coca-Cola en Vrumona samen met afgevaardigden van Albert Heijn, Lidl, Plus en Jumbo. Precies de juiste partijen bij elkaar, maar tegelijk een complex gremium: in het dagelijks leven zijn ze concurrenten van elkaar, klant, leverancier en sommigen zijn retailer én producent tegelijk. Door de grote en uiteenlopende belangen was besluitvorming complex. Er was behoefte aan een daadkrachtige partner die onpartijdig belangen kon afwegen en tot concrete acties kon komen. En die bovenal de uiteenlopende stakeholders wist te verenigen. Absoluut geen sinecure. Maar die uitdaging was wel aan Move Beyond besteed.

Aanpak

Onder voelbare druk van de onwrikbare deadline – en van meekijkende critici zoals milieuorganisaties en politiek – was het niet alleen laveren tussen stakeholders en belangen, maar vooral ook a game of numbers. De grote aantallen flesjes vertegenwoordigen forse bedragen en een enorme logistieke operatie. Alles werd minutieus en op de juiste schaalgrootte uitgedacht: de benodigde ruimte voor inzameling, vervoerbewegingen, opslag en verwerking, tellen en administratieve afhandeling. Daar waar het Move Beyond aan kennis ontbrak, vraten ze zich in. De belangen werden neutraal afgewogen en pragmatisch omgezet in een omlijnd plan met kaders, acties en besluiten.Gezien de grote belangen en de uiteenlopende perspectieven van stakeholders was het nodig een werkwijze te vinden die voor iedereen aanvaardbaar was. Move Beyond creëerde daarom een toetsing van het plan op neutrale besluitvorming en op praktische haalbaarheid van de deliverables. Daarmee won Move Beyond ieders vertrouwen en zodoende bereikte het complexe consortium – dat de naam Statiegeld Nederland kreeg – overeenstemming over het logistieke proces en de bijbehorende businesscase. 

Terwijl het consortium een directeur zocht, bezette Move Beyond ad-interim de directie-positie, waarbij ze tegelijk als neutrale en actie-gedreven programmamanager de mouwen opstroopten. Er werd direct een projectorganisatie op touw gezet met een heldere governance structuur. Daarnaast werden alle benodigde deliverables – onder meer het vinden en aansluiten van duizenden innamepunten, een consumentencampagne, logistieke contracten (zie ook kader) – nauwgezet gedefinieerd en afgebakend. Waarna er werkgroepen werden geformeerd waarin afgevaardigden van retailers en producenten plaatsnamen die samen de deelprojecten verwezenlijkten. In totaal werkten meer dan honderd personen in twintig werkgroepen aan het behalen van de deadline.

Onder voelbare druk van de onwrikbare deadline – en van meekijkende critici zoals milieuorganisaties en politiek – was het niet alleen laveren tussen stakeholders en belangen, maar vooral ook a game of numbers. De grote aantallen flesjes vertegenwoordigen forse bedragen en een enorme logistieke operatie. Alles werd minutieus en op de juiste schaalgrootte uitgedacht: de benodigde ruimte voor inzameling, vervoerbewegingen, opslag en verwerking, tellen en administratieve afhandeling. Daar waar het Move Beyond aan kennis ontbrak, vraten ze zich in. De belangen werden neutraal afgewogen en pragmatisch omgezet in een omlijnd plan met kaders, acties en besluiten.Gezien de grote belangen en de uiteenlopende perspectieven van stakeholders was het nodig een werkwijze te vinden die voor iedereen aanvaardbaar was. Move Beyond creëerde daarom een toetsing van het plan op neutrale besluitvorming en op praktische haalbaarheid van de deliverables. Daarmee won Move Beyond ieders vertrouwen en zodoende bereikte het complexe consortium – dat de naam Statiegeld Nederland kreeg – overeenstemming over het logistieke proces en de bijbehorende businesscase. 

Terwijl het consortium een directeur zocht, bezette Move Beyond ad-interim de directie-positie, waarbij ze tegelijk als neutrale en actie-gedreven programmamanager de mouwen opstroopten. Er werd direct een projectorganisatie op touw gezet met een heldere governance structuur. Daarnaast werden alle benodigde deliverables – onder meer het vinden en aansluiten van duizenden innamepunten, een consumentencampagne, logistieke contracten (zie ook kader) – nauwgezet gedefinieerd en afgebakend. Waarna er werkgroepen werden geformeerd waarin afgevaardigden van retailers en producenten plaatsnamen die samen de deelprojecten verwezenlijkten. In totaal werkten meer dan honderd personen in twintig werkgroepen aan het behalen van de deadline.

Onder voelbare druk van de onwrikbare deadline – en van meekijkende critici zoals milieuorganisaties en politiek – was het niet alleen laveren tussen stakeholders en belangen, maar vooral ook a game of numbers. De grote aantallen flesjes vertegenwoordigen forse bedragen en een enorme logistieke operatie. Alles werd minutieus en op de juiste schaalgrootte uitgedacht: de benodigde ruimte voor inzameling, vervoerbewegingen, opslag en verwerking, tellen en administratieve afhandeling. Daar waar het Move Beyond aan kennis ontbrak, vraten ze zich in. De belangen werden neutraal afgewogen en pragmatisch omgezet in een omlijnd plan met kaders, acties en besluiten.Gezien de grote belangen en de uiteenlopende perspectieven van stakeholders was het nodig een werkwijze te vinden die voor iedereen aanvaardbaar was. Move Beyond creëerde daarom een toetsing van het plan op neutrale besluitvorming en op praktische haalbaarheid van de deliverables. Daarmee won Move Beyond ieders vertrouwen en zodoende bereikte het complexe consortium – dat de naam Statiegeld Nederland kreeg – overeenstemming over het logistieke proces en de bijbehorende businesscase. 

Terwijl het consortium een directeur zocht, bezette Move Beyond ad-interim de directie-positie, waarbij ze tegelijk als neutrale en actie-gedreven programmamanager de mouwen opstroopten. Er werd direct een projectorganisatie op touw gezet met een heldere governance structuur. Daarnaast werden alle benodigde deliverables – onder meer het vinden en aansluiten van duizenden innamepunten, een consumentencampagne, logistieke contracten (zie ook kader) – nauwgezet gedefinieerd en afgebakend. Waarna er werkgroepen werden geformeerd waarin afgevaardigden van retailers en producenten plaatsnamen die samen de deelprojecten verwezenlijkten. In totaal werkten meer dan honderd personen in twintig werkgroepen aan het behalen van de deadline.

Resultaat

Voor de voortgang waren daadkracht en lef nodig, maar tegelijk ook de senioriteit om te laveren tussen bestuurders en belangen. De ad-interim directeur van Move Beyond had dat in zich. Hij bleef continu neutraal, zette helder en constructief de lijnen uit en week daar niet vanaf.

Voor de gestelde deadline van 1 juli 2021 was een nieuw ontworpen en gerealiseerd robuust statiegeldsysteem voor kleine plastic flessen operationeel. Het gekozen logistieke proces wordt gedragen door het complete landschap van stakeholders. De logistieke telcentra en de financiële administratie om inname en verwerking mogelijk te maken zijn overgenomen van voorganger Stichting Retourverpakking Nederland en aangepast. Er zijn meer dan tachtig producenten en duizenden innamepunten betrokken en aangesloten. En de overstap van het oude naar het nieuwe systeem is zonder enige verstoring verlopen, met een stille live-gang voor grote flessen op 1 april, gevolgd door de kleine flessen op 1 juni. Zodat alle betrokkenen tijdig met het nieuwe systeem vertrouwd waren en per 1 juli vol vertrouwen startten met de inname van kleine plastic flessen.

Voor de voortgang waren daadkracht en lef nodig, maar tegelijk ook de senioriteit om te laveren tussen bestuurders en belangen. De ad-interim directeur van Move Beyond had dat in zich. Hij bleef continu neutraal, zette helder en constructief de lijnen uit en week daar niet vanaf.

Voor de gestelde deadline van 1 juli 2021 was een nieuw ontworpen en gerealiseerd robuust statiegeldsysteem voor kleine plastic flessen operationeel. Het gekozen logistieke proces wordt gedragen door het complete landschap van stakeholders. De logistieke telcentra en de financiële administratie om inname en verwerking mogelijk te maken zijn overgenomen van voorganger Stichting Retourverpakking Nederland en aangepast. Er zijn meer dan tachtig producenten en duizenden innamepunten betrokken en aangesloten. En de overstap van het oude naar het nieuwe systeem is zonder enige verstoring verlopen, met een stille live-gang voor grote flessen op 1 april, gevolgd door de kleine flessen op 1 juni. Zodat alle betrokkenen tijdig met het nieuwe systeem vertrouwd waren en per 1 juli vol vertrouwen startten met de inname van kleine plastic flessen.

Voor de voortgang waren daadkracht en lef nodig, maar tegelijk ook de senioriteit om te laveren tussen bestuurders en belangen. De ad-interim directeur van Move Beyond had dat in zich. Hij bleef continu neutraal, zette helder en constructief de lijnen uit en week daar niet vanaf.

Voor de gestelde deadline van 1 juli 2021 was een nieuw ontworpen en gerealiseerd robuust statiegeldsysteem voor kleine plastic flessen operationeel. Het gekozen logistieke proces wordt gedragen door het complete landschap van stakeholders. De logistieke telcentra en de financiële administratie om inname en verwerking mogelijk te maken zijn overgenomen van voorganger Stichting Retourverpakking Nederland en aangepast. Er zijn meer dan tachtig producenten en duizenden innamepunten betrokken en aangesloten. En de overstap van het oude naar het nieuwe systeem is zonder enige verstoring verlopen, met een stille live-gang voor grote flessen op 1 april, gevolgd door de kleine flessen op 1 juni. Zodat alle betrokkenen tijdig met het nieuwe systeem vertrouwd waren en per 1 juli vol vertrouwen startten met de inname van kleine plastic flessen.

Raymond Gianotten

Directeur Statiegeld Nederland

Meer weten?

Rob Horst

business development manager

Ik krijg energie van het creëren van toegevoegde waarde voor mijn relaties, zowel op de korte als de lange termijn. Dit lukt altijd vanuit een intrinsieke nieuwsgierigheid.