Lekkerland Nederland bouwt distributiecentrum van 40.000m²

7 mei 2024

Interview

Lekkerlands nieuwe distributiecentrum (40.000m2): gericht op efficiëntie en groei, met strategisch projectmanagement door Move Beyond 

Dit interview, geleid door Annemiek, de business development manager van Move Beyond, met John, de operationeel directeur van Lekkerland, en Mark, een strategisch projectmanager bij Move Beyond, biedt inzichten in de manier waarop deze samenwerking is vormgegeven, de geïmplementeerde strategieën, en de impact van deze veranderingen op de organisatie en haar klanten. 

In de foodretail, waar strategische behendigheid en innovatief leiderschap essentieel zijn, neemt Lekkerland Nederland een vooraanstaande positie in als een full-service logistiek partner van gemaksproducten. Oorspronkelijk gestart als een groothandel in snoep, heeft Lekkerland Nederland zich met succes getransformeerd tot een cruciale speler in de supply chain voor on-the-go consumptie. Gezien recente uitdagingen in de markt en een voortdurende drang naar hogere operationele efficiëntie, heeft Lekkerland besloten een geavanceerd nieuw distributiecentrum te bouwen. Dit centrum is specifiek ontworpen om de samenwerking tussen verschillende afdelingen te stimuleren en tegelijkertijd de snelheid en kwaliteit van de dienstverlening aan consumenten te verhogen. Voor de implementatie van dit cruciale project heeft Lekkerland de deskundigheid ingeroepen van Move Beyond, dé leider op het gebied van strategisch projectmanagement. Samen streven zij ernaar om deze belangrijke transitie vlot en effectief te begeleiden. 
Annemiek: John, gezien de snelle ontwikkelingen in de foodretail, hoe heeft Lekkerland Nederland zich aangepast aan de marktveranderingen door de jaren heen? 

John: Onze focus ligt op het leveren van snelle, toegankelijke oplossingen voor consumenten op transitlocaties zoals tankstations en kiosken. We anticiperen op de behoeften van onze klanten en bieden een gevarieerd productaanbod dat gemak en kwaliteit garandeert, essentieel voor het handhaven van onze positie in de competitieve markt. 

Annemiek: Welke specifieke strategieën zijn geïmplementeerd in het ontwerp van jullie nieuwe distributiecentrum om deze doelen te ondersteunen? 

John: Het nieuwe distributiecentrum is een kerncomponent van onze strategie om de interne efficiëntie en samenwerking te verhogen. Met een open indeling en een overvloed aan natuurlijk licht is het ontworpen om niet alleen operationele excellentie te bevorderen maar ook om een inspirerende werkomgeving te creëren. Deze aanpak verhoogt direct onze capaciteit om snel en flexibel op marktveranderingen te reageren, wat cruciaal is voor het behouden van onze supply chain wendbaarheid. 

Annemiek: Kun je specifieker beschrijven hoe de open indeling en het natuurlijke licht van het nieuwe distributiecentrum direct bijdragen aan het verwezenlijken van Lekkerland’s waarden waaronder: makkelijk, samen en proactief zijn? 

John: Absoluut, Annemiek. Het ontwerp van ons nieuwe distributiecentrum is diepgeworteld in onze waarden waaronder makkelijk, samen en proactief. De open ruimtes en het rijke daglicht verbeteren niet alleen fysiek de werkplek, maar bevorderen ook een cultuur van transparantie en open communicatie. Deze aanpassingen lossen op de beperkingen van ons oude pand, waar krappe en gescheiden ruimtes leidden tot vertragingen en communicatiestoornissen. Met alles onder één dak en zonder de fysieke barrières die samenwerking voorheen hinderden, verbetert dit aanzienlijk de interactie tussen de teams. Dit maakt het makkelijker om problemen snel te identificeren en op te lossen, ideeën vrij te delen, en gezamenlijk te werken aan oplossingen. Deze efficiëntere indeling helpt ook bij het stroomlijnen van onze logistieke processen, wat leidt tot minder fouten en een vlottere service naar onze klanten toe. Al deze verbeteringen ondersteunen ons streven naar een werkplek waar iedereen graag samenwerkt en proactief bijdraagt aan ons gemeenschappelijk doel. 

Annemiek: Mark, hoe heeft Move Beyond bijgedragen aan het realiseren van de strategische doelen van Lekkerland tijdens deze integratie?   

Mark: Onze rol bij Move Beyond was om een gestructureerd kader te creëren waarbinnen Lekkerland Nederland zijn groeiambities kon realiseren. Dit omvatte het verfijnen van projectbeheerprocessen, het verstevigen van rapportagestructuren en het versterken van de communicatie tussen verschillende bedrijfsdivisies. Onze focus lag op het waarborgen van een naadloze integratie van de processen die direct bijdragen aan het vergroten van de bedrijfsefficiëntie en de continuïteit van zowel de organisatie als het project.  

Annemiek: Op welk punt heb je ingegrepen in het project en hoe heb je de richting aangepast?   

Mark: Toen ik bij het project kwam, was het essentieel om een evaluatie van de bestaande projectstatus uit te voeren. We identificeerden snel de behoefte aan een strakkere projectorganisatie met duidelijkere afbakening en gedetailleerde omschrijvingen van de rollen en verantwoordelijkheden, inclusief een gedetailleerde vergaderstructuur en periodieke rapportages aan de stuurgroep, om zo beter aan te sluiten bij de strategische visie van Lekkerland. Dit leidde tot een herstructurering van het projectmanagementproces en een verhoogde focus op stakeholdermanagement. 

Annemiek: Hoe heb je verandermanagement binnen het project benaderd? 

Mark: We hebben een actieve benadering gekozen voor verandermanagement, gericht op transparantie en constante communicatie. Door regelmatige workshops en informatiesessies te organiseren, hebben we ervoor gezorgd dat alle betrokkenen geïnformeerd en betrokken bleven. Deze aanpak heeft niet alleen geholpen om de acceptatie van verandering te versnellen, maar ook om eventuele weerstanden effectief te managen. 

Annemiek: Wat beschouw je als cruciale elementen in de dynamiek van het projectteam? 

Mark: De sleutel tot het succes van elk project ligt in de balans tussen gedetailleerde planning en de flexibiliteit om te kunnen reageren op constant veranderende omstandigheden, om zo flexibel mogelijk te zijn. Wij waarborgen deze balans door regelmatige evaluaties van de projectvoortgang en door voortdurende ondersteuning en empowerment van ons team. Dit zorgt ervoor dat het project niet alleen op schema blijft, maar ook dat teamleden gemotiveerd en betrokken blijven. 

Annemiek: Welke lessen neemt Move Beyond mee uit dit project voor toekomstige initiatieven? 

Mark: Een fundamentele les is het belang van adaptief leiderschap in het managen van grootschalige projecten binnen complexe organisaties zoals Lekkerland. Dit project heeft onderstreept hoe cruciaal het is om een diep inzicht te hebben in de organisatiecultuur en -dynamiek om effectieve en duurzame veranderingen te implementeren. 

Annemiek: Wanneer beschouw je dit project als succesvol afgerond? 

Mark: Voor mij markeert een succesvolle operationele start van het nieuwe distributiecentrum zonder significante verstoringen voor klanten en medewerkers. Een soepele transitie, gecombineerd met positieve feedback van stakeholders, zal bevestigen dat we onze doelstellingen hebben bereikt en een solide basis hebben gelegd voor toekomstige groei. Daarnaast vind ik het 'fun' aspect, met andere woorden plezier hebben om onderdeel te zijn van zo’n mooi project, een belangrijk element dat bijdraagt aan het succes. 

  

Lekkerlands nieuwe distributiecentrum (40.000m2): gericht op efficiëntie en groei, met strategisch projectmanagement door Move Beyond 

Dit interview, geleid door Annemiek, de business development manager van Move Beyond, met John, de operationeel directeur van Lekkerland, en Mark, een strategisch projectmanager bij Move Beyond, biedt inzichten in de manier waarop deze samenwerking is vormgegeven, de geïmplementeerde strategieën, en de impact van deze veranderingen op de organisatie en haar klanten. 

In de foodretail, waar strategische behendigheid en innovatief leiderschap essentieel zijn, neemt Lekkerland Nederland een vooraanstaande positie in als een full-service logistiek partner van gemaksproducten. Oorspronkelijk gestart als een groothandel in snoep, heeft Lekkerland Nederland zich met succes getransformeerd tot een cruciale speler in de supply chain voor on-the-go consumptie. Gezien recente uitdagingen in de markt en een voortdurende drang naar hogere operationele efficiëntie, heeft Lekkerland besloten een geavanceerd nieuw distributiecentrum te bouwen. Dit centrum is specifiek ontworpen om de samenwerking tussen verschillende afdelingen te stimuleren en tegelijkertijd de snelheid en kwaliteit van de dienstverlening aan consumenten te verhogen. Voor de implementatie van dit cruciale project heeft Lekkerland de deskundigheid ingeroepen van Move Beyond, dé leider op het gebied van strategisch projectmanagement. Samen streven zij ernaar om deze belangrijke transitie vlot en effectief te begeleiden. 
Annemiek: John, gezien de snelle ontwikkelingen in de foodretail, hoe heeft Lekkerland Nederland zich aangepast aan de marktveranderingen door de jaren heen? 

John: Onze focus ligt op het leveren van snelle, toegankelijke oplossingen voor consumenten op transitlocaties zoals tankstations en kiosken. We anticiperen op de behoeften van onze klanten en bieden een gevarieerd productaanbod dat gemak en kwaliteit garandeert, essentieel voor het handhaven van onze positie in de competitieve markt. 

Annemiek: Welke specifieke strategieën zijn geïmplementeerd in het ontwerp van jullie nieuwe distributiecentrum om deze doelen te ondersteunen? 

John: Het nieuwe distributiecentrum is een kerncomponent van onze strategie om de interne efficiëntie en samenwerking te verhogen. Met een open indeling en een overvloed aan natuurlijk licht is het ontworpen om niet alleen operationele excellentie te bevorderen maar ook om een inspirerende werkomgeving te creëren. Deze aanpak verhoogt direct onze capaciteit om snel en flexibel op marktveranderingen te reageren, wat cruciaal is voor het behouden van onze supply chain wendbaarheid. 

Annemiek: Kun je specifieker beschrijven hoe de open indeling en het natuurlijke licht van het nieuwe distributiecentrum direct bijdragen aan het verwezenlijken van Lekkerland’s waarden waaronder: makkelijk, samen en proactief zijn? 

John: Absoluut, Annemiek. Het ontwerp van ons nieuwe distributiecentrum is diepgeworteld in onze waarden waaronder makkelijk, samen en proactief. De open ruimtes en het rijke daglicht verbeteren niet alleen fysiek de werkplek, maar bevorderen ook een cultuur van transparantie en open communicatie. Deze aanpassingen lossen op de beperkingen van ons oude pand, waar krappe en gescheiden ruimtes leidden tot vertragingen en communicatiestoornissen. Met alles onder één dak en zonder de fysieke barrières die samenwerking voorheen hinderden, verbetert dit aanzienlijk de interactie tussen de teams. Dit maakt het makkelijker om problemen snel te identificeren en op te lossen, ideeën vrij te delen, en gezamenlijk te werken aan oplossingen. Deze efficiëntere indeling helpt ook bij het stroomlijnen van onze logistieke processen, wat leidt tot minder fouten en een vlottere service naar onze klanten toe. Al deze verbeteringen ondersteunen ons streven naar een werkplek waar iedereen graag samenwerkt en proactief bijdraagt aan ons gemeenschappelijk doel. 

Annemiek: Mark, hoe heeft Move Beyond bijgedragen aan het realiseren van de strategische doelen van Lekkerland tijdens deze integratie?   

Mark: Onze rol bij Move Beyond was om een gestructureerd kader te creëren waarbinnen Lekkerland Nederland zijn groeiambities kon realiseren. Dit omvatte het verfijnen van projectbeheerprocessen, het verstevigen van rapportagestructuren en het versterken van de communicatie tussen verschillende bedrijfsdivisies. Onze focus lag op het waarborgen van een naadloze integratie van de processen die direct bijdragen aan het vergroten van de bedrijfsefficiëntie en de continuïteit van zowel de organisatie als het project.  

Annemiek: Op welk punt heb je ingegrepen in het project en hoe heb je de richting aangepast?   

Mark: Toen ik bij het project kwam, was het essentieel om een evaluatie van de bestaande projectstatus uit te voeren. We identificeerden snel de behoefte aan een strakkere projectorganisatie met duidelijkere afbakening en gedetailleerde omschrijvingen van de rollen en verantwoordelijkheden, inclusief een gedetailleerde vergaderstructuur en periodieke rapportages aan de stuurgroep, om zo beter aan te sluiten bij de strategische visie van Lekkerland. Dit leidde tot een herstructurering van het projectmanagementproces en een verhoogde focus op stakeholdermanagement. 

Annemiek: Hoe heb je verandermanagement binnen het project benaderd? 

Mark: We hebben een actieve benadering gekozen voor verandermanagement, gericht op transparantie en constante communicatie. Door regelmatige workshops en informatiesessies te organiseren, hebben we ervoor gezorgd dat alle betrokkenen geïnformeerd en betrokken bleven. Deze aanpak heeft niet alleen geholpen om de acceptatie van verandering te versnellen, maar ook om eventuele weerstanden effectief te managen. 

Annemiek: Wat beschouw je als cruciale elementen in de dynamiek van het projectteam? 

Mark: De sleutel tot het succes van elk project ligt in de balans tussen gedetailleerde planning en de flexibiliteit om te kunnen reageren op constant veranderende omstandigheden, om zo flexibel mogelijk te zijn. Wij waarborgen deze balans door regelmatige evaluaties van de projectvoortgang en door voortdurende ondersteuning en empowerment van ons team. Dit zorgt ervoor dat het project niet alleen op schema blijft, maar ook dat teamleden gemotiveerd en betrokken blijven. 

Annemiek: Welke lessen neemt Move Beyond mee uit dit project voor toekomstige initiatieven? 

Mark: Een fundamentele les is het belang van adaptief leiderschap in het managen van grootschalige projecten binnen complexe organisaties zoals Lekkerland. Dit project heeft onderstreept hoe cruciaal het is om een diep inzicht te hebben in de organisatiecultuur en -dynamiek om effectieve en duurzame veranderingen te implementeren. 

Annemiek: Wanneer beschouw je dit project als succesvol afgerond? 

Mark: Voor mij markeert een succesvolle operationele start van het nieuwe distributiecentrum zonder significante verstoringen voor klanten en medewerkers. Een soepele transitie, gecombineerd met positieve feedback van stakeholders, zal bevestigen dat we onze doelstellingen hebben bereikt en een solide basis hebben gelegd voor toekomstige groei. Daarnaast vind ik het 'fun' aspect, met andere woorden plezier hebben om onderdeel te zijn van zo’n mooi project, een belangrijk element dat bijdraagt aan het succes. 

  

Lekkerlands nieuwe distributiecentrum (40.000m2): gericht op efficiëntie en groei, met strategisch projectmanagement door Move Beyond 

Dit interview, geleid door Annemiek, de business development manager van Move Beyond, met John, de operationeel directeur van Lekkerland, en Mark, een strategisch projectmanager bij Move Beyond, biedt inzichten in de manier waarop deze samenwerking is vormgegeven, de geïmplementeerde strategieën, en de impact van deze veranderingen op de organisatie en haar klanten. 

In de foodretail, waar strategische behendigheid en innovatief leiderschap essentieel zijn, neemt Lekkerland Nederland een vooraanstaande positie in als een full-service logistiek partner van gemaksproducten. Oorspronkelijk gestart als een groothandel in snoep, heeft Lekkerland Nederland zich met succes getransformeerd tot een cruciale speler in de supply chain voor on-the-go consumptie. Gezien recente uitdagingen in de markt en een voortdurende drang naar hogere operationele efficiëntie, heeft Lekkerland besloten een geavanceerd nieuw distributiecentrum te bouwen. Dit centrum is specifiek ontworpen om de samenwerking tussen verschillende afdelingen te stimuleren en tegelijkertijd de snelheid en kwaliteit van de dienstverlening aan consumenten te verhogen. Voor de implementatie van dit cruciale project heeft Lekkerland de deskundigheid ingeroepen van Move Beyond, dé leider op het gebied van strategisch projectmanagement. Samen streven zij ernaar om deze belangrijke transitie vlot en effectief te begeleiden. 
Annemiek: John, gezien de snelle ontwikkelingen in de foodretail, hoe heeft Lekkerland Nederland zich aangepast aan de marktveranderingen door de jaren heen? 

John: Onze focus ligt op het leveren van snelle, toegankelijke oplossingen voor consumenten op transitlocaties zoals tankstations en kiosken. We anticiperen op de behoeften van onze klanten en bieden een gevarieerd productaanbod dat gemak en kwaliteit garandeert, essentieel voor het handhaven van onze positie in de competitieve markt. 

Annemiek: Welke specifieke strategieën zijn geïmplementeerd in het ontwerp van jullie nieuwe distributiecentrum om deze doelen te ondersteunen? 

John: Het nieuwe distributiecentrum is een kerncomponent van onze strategie om de interne efficiëntie en samenwerking te verhogen. Met een open indeling en een overvloed aan natuurlijk licht is het ontworpen om niet alleen operationele excellentie te bevorderen maar ook om een inspirerende werkomgeving te creëren. Deze aanpak verhoogt direct onze capaciteit om snel en flexibel op marktveranderingen te reageren, wat cruciaal is voor het behouden van onze supply chain wendbaarheid. 

Annemiek: Kun je specifieker beschrijven hoe de open indeling en het natuurlijke licht van het nieuwe distributiecentrum direct bijdragen aan het verwezenlijken van Lekkerland’s waarden waaronder: makkelijk, samen en proactief zijn? 

John: Absoluut, Annemiek. Het ontwerp van ons nieuwe distributiecentrum is diepgeworteld in onze waarden waaronder makkelijk, samen en proactief. De open ruimtes en het rijke daglicht verbeteren niet alleen fysiek de werkplek, maar bevorderen ook een cultuur van transparantie en open communicatie. Deze aanpassingen lossen op de beperkingen van ons oude pand, waar krappe en gescheiden ruimtes leidden tot vertragingen en communicatiestoornissen. Met alles onder één dak en zonder de fysieke barrières die samenwerking voorheen hinderden, verbetert dit aanzienlijk de interactie tussen de teams. Dit maakt het makkelijker om problemen snel te identificeren en op te lossen, ideeën vrij te delen, en gezamenlijk te werken aan oplossingen. Deze efficiëntere indeling helpt ook bij het stroomlijnen van onze logistieke processen, wat leidt tot minder fouten en een vlottere service naar onze klanten toe. Al deze verbeteringen ondersteunen ons streven naar een werkplek waar iedereen graag samenwerkt en proactief bijdraagt aan ons gemeenschappelijk doel. 

Annemiek: Mark, hoe heeft Move Beyond bijgedragen aan het realiseren van de strategische doelen van Lekkerland tijdens deze integratie?   

Mark: Onze rol bij Move Beyond was om een gestructureerd kader te creëren waarbinnen Lekkerland Nederland zijn groeiambities kon realiseren. Dit omvatte het verfijnen van projectbeheerprocessen, het verstevigen van rapportagestructuren en het versterken van de communicatie tussen verschillende bedrijfsdivisies. Onze focus lag op het waarborgen van een naadloze integratie van de processen die direct bijdragen aan het vergroten van de bedrijfsefficiëntie en de continuïteit van zowel de organisatie als het project.  

Annemiek: Op welk punt heb je ingegrepen in het project en hoe heb je de richting aangepast?   

Mark: Toen ik bij het project kwam, was het essentieel om een evaluatie van de bestaande projectstatus uit te voeren. We identificeerden snel de behoefte aan een strakkere projectorganisatie met duidelijkere afbakening en gedetailleerde omschrijvingen van de rollen en verantwoordelijkheden, inclusief een gedetailleerde vergaderstructuur en periodieke rapportages aan de stuurgroep, om zo beter aan te sluiten bij de strategische visie van Lekkerland. Dit leidde tot een herstructurering van het projectmanagementproces en een verhoogde focus op stakeholdermanagement. 

Annemiek: Hoe heb je verandermanagement binnen het project benaderd? 

Mark: We hebben een actieve benadering gekozen voor verandermanagement, gericht op transparantie en constante communicatie. Door regelmatige workshops en informatiesessies te organiseren, hebben we ervoor gezorgd dat alle betrokkenen geïnformeerd en betrokken bleven. Deze aanpak heeft niet alleen geholpen om de acceptatie van verandering te versnellen, maar ook om eventuele weerstanden effectief te managen. 

Annemiek: Wat beschouw je als cruciale elementen in de dynamiek van het projectteam? 

Mark: De sleutel tot het succes van elk project ligt in de balans tussen gedetailleerde planning en de flexibiliteit om te kunnen reageren op constant veranderende omstandigheden, om zo flexibel mogelijk te zijn. Wij waarborgen deze balans door regelmatige evaluaties van de projectvoortgang en door voortdurende ondersteuning en empowerment van ons team. Dit zorgt ervoor dat het project niet alleen op schema blijft, maar ook dat teamleden gemotiveerd en betrokken blijven. 

Annemiek: Welke lessen neemt Move Beyond mee uit dit project voor toekomstige initiatieven? 

Mark: Een fundamentele les is het belang van adaptief leiderschap in het managen van grootschalige projecten binnen complexe organisaties zoals Lekkerland. Dit project heeft onderstreept hoe cruciaal het is om een diep inzicht te hebben in de organisatiecultuur en -dynamiek om effectieve en duurzame veranderingen te implementeren. 

Annemiek: Wanneer beschouw je dit project als succesvol afgerond? 

Mark: Voor mij markeert een succesvolle operationele start van het nieuwe distributiecentrum zonder significante verstoringen voor klanten en medewerkers. Een soepele transitie, gecombineerd met positieve feedback van stakeholders, zal bevestigen dat we onze doelstellingen hebben bereikt en een solide basis hebben gelegd voor toekomstige groei. Daarnaast vind ik het 'fun' aspect, met andere woorden plezier hebben om onderdeel te zijn van zo’n mooi project, een belangrijk element dat bijdraagt aan het succes. 

  

Over de auteur

Annemiek Noppert

business development manager

Als Business Development Manager richt ik mij op het verbinden van interne en externe stakeholders, met een focus op zowel directe resultaten als langetermijnsucces.

Meer weten?