Van fusie naar integratie: BMW Financial Services

15 januari 2024

Interview

Van fusie naar integratie: Jules Blijde van BMW Financial Services en Cor Fraanje van Move Beyond bespreken hun uitdagingen en oplossingen 

Interview - Jules Blijde & Cor Fraanje geleid door Willem Lakeman

In grote organisaties is de integratie van afdelingen na een fusie complex, waarbij een gedetailleerde planning en nauwgezette uitvoering vereist is. Als gevolg van een fusie tussen Alphabet en BMW Financial Services, stond BMW Financial Services Nederland, een belangrijke speler in de mobiliteitsmarkt, voor de uitdaging om hun operationele en salesafdelingen te integreren. Om dit proces soepel te laten verlopen, koos het bedrijf voor een samenwerking met Move Beyond, een bureau gespecialiseerd in strategisch projectmanagement. Dit interview, geleid door Willem Lakeman, de Business Development Manager bij Move Beyond, biedt inzicht in de samenwerking. Het gesprek met Jules Blijde, de programmamanager bij BMW Financial Services Nederland, en Cor Fraanje, de project- en verandermanager bij Move Beyond, belicht hun ervaringen, uitdagingen en inzichten gedurende dit integratieproces. 
Willem: "Jules, wat waren je initiële verwachtingen bij het aangaan van deze samenwerking met Move Beyond?" 

Jules: "Aan het begin van dit proces zochten we naar een partner die niet alleen expertise in projectmanagement bood, maar ook een grondig begrip van de complexiteit van een fusie tussen verschillende bedrijfsonderdelen. We waren ons ervan bewust dat Move Beyond ons kon helpen met hun ervaring in strategisch management, maar wat we echt nodig hadden, was iemand die onze organisatie kon begrijpen en een brug kon slaan tussen de mensen van de verschillende afdelingen van (oud) Alphabet en (oud) BMW Financial Services. Ik was optimistisch, maar ook realistisch over de uitdagingen die voor ons lagen." 

Willem: "Hoe heeft de samenwerking met Move Beyond het verloop van het project beïnvloed?" 

Jules: "De impact van Move Beyond was direct merkbaar. Ze brachten niet alleen een frisse blik, maar ook een gestructureerde aanpak in het managen van de integratie. Cor, met zijn ervaring en aanpassingsvermogen, speelde een sleutelrol. Hij betrok een breed scala aan stakeholders, waaronder de centrale ondernemingsraad, afdelingsmanagers, en het hoofdkantoor in München. Zijn vermogen om complexe problemen te vereenvoudigen en praktische oplossingen aan te dragen was van veel toegevoegde waarde. Dit heeft ons geholpen om ons aan te passen aan veranderende omstandigheden en het project soepel en efficiënt te laten verlopen." 

Willem: "Cor, kun je jouw benadering beschrijven toen je bij dit project aansloot?" 

Cor: "Toen ik als projectleider aan het project begon, liep dit project al een aantal maanden. Mijn eerste doel was om een duidelijk beeld te krijgen van de voortgang die al was geboekt door het projectteam van zowel operations als sales. Eén van mijn leerpunten is dat ik daar de volgende keer meer aandacht aan zou besteden, eenvoudigweg om voldoende recht te doen aan alle energie die het team er al in heeft geïnvesteerd. We hebben gekozen voor een interactieve workshopbenadering met als doel elk aspect van de integratie zorgvuldig te onderzoeken en te bespreken om uiteindelijk de impact van de verandering in kaart te brengen." 

Willem: "Wat waren volgens jou de grootste uitdagingen tijdens de integratie?" 

Cor: "Een van de grootste uitdagingen in dit soort projecten is altijd de menselijke factor. Verandering brengt onzekerheid en weerstand met zich mee. Onze workshops waren niet alleen gericht op het bespreken van operationele veranderingen, maar ook op het in een zo vroeg mogelijk stadium meenemen van relevante stakeholders. Door een open dialoog aan te gaan, konden we een omgeving creëren waarin iedereen zich gehoord voelde. Dit hielp enorm bij het verminderen van weerstand en het bevorderen van een positieve houding ten opzichte van de veranderingen." 

Willem: "Hoe zien jullie de toekomst van deze samenwerking?" 

Jules: "Deze samenwerking heeft voor ons een nieuw pad geopend. We hebben waardevolle lessen geleerd over flexibiliteit, communicatie en samenwerking. Move Beyond heeft bewezen een betrouwbare en effectieve partner te zijn, en ik ben ervan overtuigd dat onze gezamenlijke inspanningen in toekomstige projecten zullen voortduren, waarbij we relevante stakeholders zo vroeg mogelijk betrekken." 

Cor: "Dit project was een geweldige kans om onze vaardigheden en methoden toe te passen in een dynamische en complexe omgeving. De succesvolle afronding heeft onze relatie met BMW Financial Services Nederland versterkt en ik kijk uit naar toekomstige projecten waar we onze expertise verder kunnen inzetten.” 

Van fusie naar integratie: Jules Blijde van BMW Financial Services en Cor Fraanje van Move Beyond bespreken hun uitdagingen en oplossingen 

Interview - Jules Blijde & Cor Fraanje geleid door Willem Lakeman

In grote organisaties is de integratie van afdelingen na een fusie complex, waarbij een gedetailleerde planning en nauwgezette uitvoering vereist is. Als gevolg van een fusie tussen Alphabet en BMW Financial Services, stond BMW Financial Services Nederland, een belangrijke speler in de mobiliteitsmarkt, voor de uitdaging om hun operationele en salesafdelingen te integreren. Om dit proces soepel te laten verlopen, koos het bedrijf voor een samenwerking met Move Beyond, een bureau gespecialiseerd in strategisch projectmanagement. Dit interview, geleid door Willem Lakeman, de Business Development Manager bij Move Beyond, biedt inzicht in de samenwerking. Het gesprek met Jules Blijde, de programmamanager bij BMW Financial Services Nederland, en Cor Fraanje, de project- en verandermanager bij Move Beyond, belicht hun ervaringen, uitdagingen en inzichten gedurende dit integratieproces. 
Willem: "Jules, wat waren je initiële verwachtingen bij het aangaan van deze samenwerking met Move Beyond?" 

Jules: "Aan het begin van dit proces zochten we naar een partner die niet alleen expertise in projectmanagement bood, maar ook een grondig begrip van de complexiteit van een fusie tussen verschillende bedrijfsonderdelen. We waren ons ervan bewust dat Move Beyond ons kon helpen met hun ervaring in strategisch management, maar wat we echt nodig hadden, was iemand die onze organisatie kon begrijpen en een brug kon slaan tussen de mensen van de verschillende afdelingen van (oud) Alphabet en (oud) BMW Financial Services. Ik was optimistisch, maar ook realistisch over de uitdagingen die voor ons lagen." 

Willem: "Hoe heeft de samenwerking met Move Beyond het verloop van het project beïnvloed?" 

Jules: "De impact van Move Beyond was direct merkbaar. Ze brachten niet alleen een frisse blik, maar ook een gestructureerde aanpak in het managen van de integratie. Cor, met zijn ervaring en aanpassingsvermogen, speelde een sleutelrol. Hij betrok een breed scala aan stakeholders, waaronder de centrale ondernemingsraad, afdelingsmanagers, en het hoofdkantoor in München. Zijn vermogen om complexe problemen te vereenvoudigen en praktische oplossingen aan te dragen was van veel toegevoegde waarde. Dit heeft ons geholpen om ons aan te passen aan veranderende omstandigheden en het project soepel en efficiënt te laten verlopen." 

Willem: "Cor, kun je jouw benadering beschrijven toen je bij dit project aansloot?" 

Cor: "Toen ik als projectleider aan het project begon, liep dit project al een aantal maanden. Mijn eerste doel was om een duidelijk beeld te krijgen van de voortgang die al was geboekt door het projectteam van zowel operations als sales. Eén van mijn leerpunten is dat ik daar de volgende keer meer aandacht aan zou besteden, eenvoudigweg om voldoende recht te doen aan alle energie die het team er al in heeft geïnvesteerd. We hebben gekozen voor een interactieve workshopbenadering met als doel elk aspect van de integratie zorgvuldig te onderzoeken en te bespreken om uiteindelijk de impact van de verandering in kaart te brengen." 

Willem: "Wat waren volgens jou de grootste uitdagingen tijdens de integratie?" 

Cor: "Een van de grootste uitdagingen in dit soort projecten is altijd de menselijke factor. Verandering brengt onzekerheid en weerstand met zich mee. Onze workshops waren niet alleen gericht op het bespreken van operationele veranderingen, maar ook op het in een zo vroeg mogelijk stadium meenemen van relevante stakeholders. Door een open dialoog aan te gaan, konden we een omgeving creëren waarin iedereen zich gehoord voelde. Dit hielp enorm bij het verminderen van weerstand en het bevorderen van een positieve houding ten opzichte van de veranderingen." 

Willem: "Hoe zien jullie de toekomst van deze samenwerking?" 

Jules: "Deze samenwerking heeft voor ons een nieuw pad geopend. We hebben waardevolle lessen geleerd over flexibiliteit, communicatie en samenwerking. Move Beyond heeft bewezen een betrouwbare en effectieve partner te zijn, en ik ben ervan overtuigd dat onze gezamenlijke inspanningen in toekomstige projecten zullen voortduren, waarbij we relevante stakeholders zo vroeg mogelijk betrekken." 

Cor: "Dit project was een geweldige kans om onze vaardigheden en methoden toe te passen in een dynamische en complexe omgeving. De succesvolle afronding heeft onze relatie met BMW Financial Services Nederland versterkt en ik kijk uit naar toekomstige projecten waar we onze expertise verder kunnen inzetten.” 

Van fusie naar integratie: Jules Blijde van BMW Financial Services en Cor Fraanje van Move Beyond bespreken hun uitdagingen en oplossingen 

Interview - Jules Blijde & Cor Fraanje geleid door Willem Lakeman

In grote organisaties is de integratie van afdelingen na een fusie complex, waarbij een gedetailleerde planning en nauwgezette uitvoering vereist is. Als gevolg van een fusie tussen Alphabet en BMW Financial Services, stond BMW Financial Services Nederland, een belangrijke speler in de mobiliteitsmarkt, voor de uitdaging om hun operationele en salesafdelingen te integreren. Om dit proces soepel te laten verlopen, koos het bedrijf voor een samenwerking met Move Beyond, een bureau gespecialiseerd in strategisch projectmanagement. Dit interview, geleid door Willem Lakeman, de Business Development Manager bij Move Beyond, biedt inzicht in de samenwerking. Het gesprek met Jules Blijde, de programmamanager bij BMW Financial Services Nederland, en Cor Fraanje, de project- en verandermanager bij Move Beyond, belicht hun ervaringen, uitdagingen en inzichten gedurende dit integratieproces. 
Willem: "Jules, wat waren je initiële verwachtingen bij het aangaan van deze samenwerking met Move Beyond?" 

Jules: "Aan het begin van dit proces zochten we naar een partner die niet alleen expertise in projectmanagement bood, maar ook een grondig begrip van de complexiteit van een fusie tussen verschillende bedrijfsonderdelen. We waren ons ervan bewust dat Move Beyond ons kon helpen met hun ervaring in strategisch management, maar wat we echt nodig hadden, was iemand die onze organisatie kon begrijpen en een brug kon slaan tussen de mensen van de verschillende afdelingen van (oud) Alphabet en (oud) BMW Financial Services. Ik was optimistisch, maar ook realistisch over de uitdagingen die voor ons lagen." 

Willem: "Hoe heeft de samenwerking met Move Beyond het verloop van het project beïnvloed?" 

Jules: "De impact van Move Beyond was direct merkbaar. Ze brachten niet alleen een frisse blik, maar ook een gestructureerde aanpak in het managen van de integratie. Cor, met zijn ervaring en aanpassingsvermogen, speelde een sleutelrol. Hij betrok een breed scala aan stakeholders, waaronder de centrale ondernemingsraad, afdelingsmanagers, en het hoofdkantoor in München. Zijn vermogen om complexe problemen te vereenvoudigen en praktische oplossingen aan te dragen was van veel toegevoegde waarde. Dit heeft ons geholpen om ons aan te passen aan veranderende omstandigheden en het project soepel en efficiënt te laten verlopen." 

Willem: "Cor, kun je jouw benadering beschrijven toen je bij dit project aansloot?" 

Cor: "Toen ik als projectleider aan het project begon, liep dit project al een aantal maanden. Mijn eerste doel was om een duidelijk beeld te krijgen van de voortgang die al was geboekt door het projectteam van zowel operations als sales. Eén van mijn leerpunten is dat ik daar de volgende keer meer aandacht aan zou besteden, eenvoudigweg om voldoende recht te doen aan alle energie die het team er al in heeft geïnvesteerd. We hebben gekozen voor een interactieve workshopbenadering met als doel elk aspect van de integratie zorgvuldig te onderzoeken en te bespreken om uiteindelijk de impact van de verandering in kaart te brengen." 

Willem: "Wat waren volgens jou de grootste uitdagingen tijdens de integratie?" 

Cor: "Een van de grootste uitdagingen in dit soort projecten is altijd de menselijke factor. Verandering brengt onzekerheid en weerstand met zich mee. Onze workshops waren niet alleen gericht op het bespreken van operationele veranderingen, maar ook op het in een zo vroeg mogelijk stadium meenemen van relevante stakeholders. Door een open dialoog aan te gaan, konden we een omgeving creëren waarin iedereen zich gehoord voelde. Dit hielp enorm bij het verminderen van weerstand en het bevorderen van een positieve houding ten opzichte van de veranderingen." 

Willem: "Hoe zien jullie de toekomst van deze samenwerking?" 

Jules: "Deze samenwerking heeft voor ons een nieuw pad geopend. We hebben waardevolle lessen geleerd over flexibiliteit, communicatie en samenwerking. Move Beyond heeft bewezen een betrouwbare en effectieve partner te zijn, en ik ben ervan overtuigd dat onze gezamenlijke inspanningen in toekomstige projecten zullen voortduren, waarbij we relevante stakeholders zo vroeg mogelijk betrekken." 

Cor: "Dit project was een geweldige kans om onze vaardigheden en methoden toe te passen in een dynamische en complexe omgeving. De succesvolle afronding heeft onze relatie met BMW Financial Services Nederland versterkt en ik kijk uit naar toekomstige projecten waar we onze expertise verder kunnen inzetten.” 

Over de auteur

Willem Lakeman

Business development manager

Mijn expertise ligt in het verbinden van interne en externe stakeholders, waarbij ik streef naar zowel kortetermijn- als langetermijnsucces. Vanuit een oprechte interesse in organisaties ben ik altijd op zoek naar manieren om bij te dragen aan het realiseren van hun strategische doelen, projecten en uitdagingen.

Meer weten?